Osłony do maszyn Przedsiębiorca
2 sierpnia 2021

Osłony jako elementy zabezpieczające maszyn

Osłony stanowią jedne z najbardziej skutecznych elementów zabezpieczających maszyny. Są właściwie niezawodne, ponieważ nie mogą ulec awarii, która mogłaby narazić osoby pracujące przy maszynach na niebezpieczeństwo.  Stosowanie osłon w sposób fizyczny ogranicza kontakt pracownika z urządzeniem. Przeczytaj poniższy artykuł, aby dowiedzieć się więcej na ten temat. Zapraszam do lektury.

Dobrej jakości osłona do maszyny podstawą bezpieczeństwa

Osłona stanowi element odgradzający, który chroni operatora przed niebezpieczeństwem związanym z pracą ruchomych elementów maszyny, które występują w strefie roboczej oraz w strefie przekazania napędu. Mechanizmy te mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia operatora maszyny. Z tego powodu niezwykle istotne jest stosowanie dobrej jakości osłon, oferowanych między innymi przez firmę Pawo-Alu System, które w sposób fizyczny uniemożliwiają osobie pracującej przy maszynie bezpośredni kontakt z jej elementami ruchomymi. Osłona chroni przed kontaktem ze strefą zagrożenia zarówno dłonie, odzież, jak i włosy operatora maszyny.

Rodzaje osłon zabezpieczających maszyny

Osłony zabezpieczające do maszyn, w zależności od konkretnych potrzeb, mogą mieć różne formy. Z tego powodu do nazwania konkretnych typów osłon używa się różnych terminów, a najczęściej spotykane to: pokrywy, drzwi, obudowy, ekrany. Wyróżnia się dwa typy osłon – ruchome oraz stałe. Osłona ruchoma połączona jest z maszyną w sposób umożliwiający jej prosty demontaż bez użycia narzędzi. Często łączona jest za pomocą zawiasów lub innych elementów mechanicznych.  Osłona stała natomiast, jak sama nazwa wskazuje, jest trwale zespolona z maszyną, a do jej ewentualnego demontażu niezbędne jest wykorzystanie narzędzi. Osłona stała może być również przyspawana do maszyny.

Osłona, która uniemożliwia dostęp do niebezpiecznych elementów ruchomych maszyny ze wszystkich stron, nazywana jest obudową. Innym typem osłony jest osłona odległościowa, która dzięki swoim wymiarom i odległości od elementów ruchomych maszyny, stanowi skuteczną barierę ochronną dla operatora. W przypadku, kiedy dostęp do niebezpiecznych elementów ruchomych jest konieczny, w miejscach, w których jest to możliwe, stosuje się osłony nastawne. Osłony nastawne powinny być nastawiane automatycznie lub ręcznie i, przede wszystkim, proste do zainstalowania bez konieczności użycia narzędzi. Do rodzajów osłon ruchomych należą:

– osłony blokujące,

– osłony sterujące,

– osłony blokujące z urządzeniem regulującym,

– osłony samoczynnie się zamykające.

Osłony zabezpieczające do maszyn stanowią podstawę bezpieczeństwa przy pracy z urządzeniami mechanicznymi. Podczas wyboru odpowiednich elementów ochronnych warto kierować się przede wszystkim jakością.