autokasacja Przedsiębiorca
12 marca 2018

Ostatnia droga samochodu. Kasacja auta krok po kroku

Każdy samochód z czasem się zużywa. Nawet najbardziej solidne kilkudziesięcioletnie modele przestają spełniać wymogi dopuszczenia do ruchu, stanowiąc zagrożenie dla użytkowników dróg i środowiska naturalnego. W sytuacji gdy pojazdu nie da się odratować, konieczna okazuje się jego kasacja. Złomowane auto rozwiązuje problem zbędnego balastu, a zarazem stanowi źródło cennych surowców uzyskanych z recyklingu.

Kasacja samochodu to proces wieloetapowy, który wymaga spełnienia pewnych wymogów formalnych. Jego szczegółowy przebieg – krok po kroku – prezentujemy dla Państwa poniżej.

Przygotowanie do złomowania

Pierwszym krokiem w procesie złomowania pojazdu jest kontakt z firmą złomującą. Nie możemy skorzystać z pomocy dowolnego usługodawcy. Kasacja i recykling samochodów mogą odbywać się jedynie w upoważnionych punktach – tzw. Stacjach Demontażu Pojazdów, dysponujących zezwoleniami i upoważnieniami od Marszałka Województwa. Przedsiębiorstwa te wystawiają dokumenty niezbędne do legalnego wycofania auta z eksploatacji oraz wyrejestrowania w Wydziale Komunikacji. Wobec auta oddanego do autoryzowanego punktu złomowania przestaje też obowiązywać umowa ubezpieczenia OC (o fakcie warto powiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe, celem odzyskania części składki).

Kasacja samochodu wymaga dostarczenia odpowiednich dokumentów od właściciela. Ważne, by posiadał on przy sobie: dowód rejestracyjny pojazdu, dowód osobisty, kartę pojazdu (jeśli została wydana), komplet umów (jeśli auto nie zostało wyrejestrowane) i tablice rejestracyjne. W przypadku nieobecność właściciela pojazdu niezbędne jest jego upoważnienie, a w sytuacji zgubienia dokumentów oświadczenie o ich zagubieniu. Dopiero dopełnienie wymogów formalnych umożliwia rozpoczęcie właściwej procedury demontażu – tłumaczy ekspert firmy Delta, zajmujące się profesjonalną kasacją i recyklingiem pojazdów.

Proces demontażu auta

Auto trafia na stanowisko demontażu, gdzie jest oceniane pod kątem bezpieczeństwa i sprawności. Analizie podlega stan techniczny i wizualny. Specjaliści sprawdzają, które podzespoły nadają się do ponownego użytku, czyli sprzedaży. W następnej kolejności usuwa się materiały niebezpieczne. Zdemontowany akumulator magazynuje się w specjalnie wyizolowanym miejscu, uniemożliwiającym przedostanie się szkodliwych substancji do środowiska. Demontażowi podlegają też poduszki powietrzne, aby nie stwarzały zagrożenia w trakcie magazynowania samochodu. Ważną czynność stanowi osuszanie auta ze szkodliwych substancji. Są to głównie płyny eksploatacyjne, paliwo, czynniki klimatyzacji i filtry. Podlegają one magazynowaniu według kodu odpadów i są przeznaczane do utylizacji.

Zakłady uprawnione do prowadzenia recyklingu dokładają starań, by odzyskać jak największy procent surowców. W przypadku samochodów z młodszych roczników, uszkodzonych w wyniku kolizji, możliwe jest wykorzystanie wielu części używanych – elementów blacharskich, wyposażenia wnętrz, oświetlenia pojazdu, części układu napędowego itp. Pojazdy mocno wyeksploatowane są poddawane kompleksowemu recyklingowi i segregacji surowców. Do ponownego użytkowania nadają się m.in. szkło, opony, tworzywa sztuczne, instalacje elektryczne (miedź), katalizatory (platyna), ołów, aluminium, złom blaszany i gruby czy mosiądz. Wszystkie te materiały po ponownym przetworzeniu zyskują drugie życie.