Sprzedaż telefoniczna Przedsiębiorca
30 czerwca 2021

Outsourcing sił sprzedaży. Kiedy i dlaczego to się opłaca?

Coraz częściej polskie firmy korzystają z usług przesuwania procesów sprzedażowych poza własną siedzibę. Dzięki temu przedsiębiorstwo generuje duże oszczędności na ograniczeniu wydatków niezbędnych do realizacji sprzedaży, a pracownicy mogą się skupić na innych gałęziach działalności. Z tej formy pracy najczęściej korzystają branże telekomunikacyjne, kosmetyczne i farmaceutyczne. Jakie zalety ma outsourcing sił sprzedaży?

Na czym polega outsourcing sił sprzedaży?

Outsourcing sił sprzedaży opiera się na prowadzeniu procesów biznesowych przez zewnętrzne podmioty, które określane są jako partnerzy. W tym procesie wykorzystuje się zarówno zewnętrzne zasoby infrastrukturalne, jak i kadrowe. W przypadku outsourcingu sił sprzedaży procesy sprzedażowe są prowadzone przez specjalistyczną firmę w całości lub w części. Wdrożenie tego procesu do własnego biznesu powinno jednak być poprzedzone wykonaniem dogłębnej analizy. Dzięki temu firma może optymalnie wybrać partnera spośród wielu działających na rynku przedsiębiorstw, takich jak firma marketingowa Sales Rangers. Wybór odpowiedniego partnera powinien być podyktowany rodzajem zlecanych działań, doświadczeniem branżowym firmy outsourcingowej oraz jej zrealizowanymi projektami i zasobami kadrowymi.

Jakie zalety ma outsourcing sił sprzedaży?

Stosowanie outsourcingu sił sprzedaży niesie za sobą wiele zalet. Największą korzyścią są oszczędności, które wynikają z obniżenia kosztów prowadzenia sprzedaży. W przeciwnym wypadku te pieniądze trzeba by było zainwestować w proces sprzedaży prowadzony przez pracowników danej firmy. Poza tym outsourcing odciąża kadrę pracowniczą danej firmy i pozwala skupić się na pozostałych aspektach działania przedsiębiorstwa. Powierzenie sprzedaży zewnętrznej firmie minimalizuje również ryzyko niepowodzenia działań sprzedażowych oraz zapewnia dostęp do najnowszych rozwiązań informatycznych i marketingowych. Wśród pozostałych zalet należy wymienić także dywersyfikację pomysłów.

Outsourcing sił sprzedaży – dlaczego warto z niego skorzystać?

Jak wspomniano wyżej, outsourcing sił sprzedaży pomaga zredukować koszty związane z wprowadzeniem produktu na rynek oraz jego sprzedażą. Wówczas firma nie musi zatrudniać własnych pracowników i ich szkolić, a kampania sprzedażowa jest realizowana od razu, gdy ustali się szczegóły współpracy ze zleceniobiorcą. Doświadczone firmy outsourcingowe posiadają w swoich szeregach pracowników o wysokich kompetencjach, dzięki czemu są w stanie skutecznie realizować powierzone im zadania i zlecenia.

Firma zewnętrzna ma za zadanie nadzorować pracę wszystkich zatrudnionych przy sprzedaży osób, kontrolować punkty handlowe i sprawdzać działanie konkurencji. Pracownicy ci mają obowiązek także dążyć do poprawienia danych sprzedażowych, a firma musi zapewnić im wszystkie niezbędne szkolenia z zakresu BHP lub komunikacji z klientem. Dzięki temu firma korzystająca z outsourcingu oszczędza na zatrudnieniu dodatkowych pracowników oraz wdrażaniu specjalnych usług, które umożliwiają prowadzenie sprzedaży. Outsourcing sił sprzedaży jest najczęściej wykorzystywany przez firmy, które wolą poświęcić swoje zasoby na tworzenie nowych produktów. Najlepszy przykład stanowią koncerny farmaceutyczne, które, dzięki zleceniu sprzedaży na zewnątrz, mogą skupić się na własnych działaniach naukowych.