Aparatura medyczna Przedsiębiorca
6 maja 2021

Paszport techniczny aparatury medycznej – co powinien zawierać? 

Jednym z podstawowych wymogów przy posiadaniu urządzenia medycznego przez dany zakład jest rzetelne prowadzenie jego dokumentacji. Każda aparatura, służąca do diagnostyki czy wykonywania zabiegów, musi spełniać określone wymogi prawne. Jej serwisowanie, a także przeglądy, muszą koniecznie zostać odnotowane w przeznaczonym do tego miejscu – paszporcie technicznym. Wyjaśnienie czym jest i co powinien zawierać, znajduje się w dalszej części tekstu.

Czym jest i do czego służy paszport techniczny? 

Paszport techniczny to nic innego, jak skrupulatnie prowadzona dokumentacja dotycząca, w tym przypadku, aparatury medycznej. W swoim wyglądzie przypomina zeszyt czy notatnik, z gotowymi rubrykami do uzupełniania. Każda naprawa, aktualizacja oprogramowania, przegląd czy konserwacja, muszą zostać w nim bezwzględnie odnotowane. Firma podejmująca się wyżej wymienionych czynności, zawsze po wykonaniu usługi, musi dokonać wpisu w odpowiednim polu, przeznaczonym do tego w paszporcie. Jest to niezwykle istotne, ponieważ dokument ten może niekiedy posłużyć jako dowód podczas ewentualnych kontroli lub procesów.

Mimo wstrzymania lub całkowitego braku użytkowania danej aparatury medycznej, nie wolno pozbywać się paszportu technicznego. Powinien być on przechowywany przez, co najmniej, pięć kolejnych lat. Podczas użytkowania sprzętu medycznego, najlepiej trzymać jego uzupełnianą dokumentacją tuż przy nim. Ułatwi to z pewnością jej sprawne wypełnienie po dokonanym przeglądzie czy serwisie, a także zapobiegnie zaniedbaniu tej czynności – wyjaśnia ekspert z firmy P&PCITO będącej dystrybutorem sprzętu medycznego z siedzibą w Poznaniu.

Co powinien zawierać paszport techniczny urządzenia medycznego? 

W pierwszej kolejności należy wypełnić paszport danymi aparatury medycznej, której on dotyczy. Znajduje się tam m.in. nazwa i typ urządzenia, rok jego produkcji, miejsce na pieczęć podmiotu leczniczego czy data założenia paszportu. Należy go uzupełniać przy każdej czynności związanej z jego stanem technicznym jak np. konserwacja, kalibracja, serwisowanie ale również podczas przestoju czy w przypadku zaistnienia wybrakowania sprzętu. Wszystko należy dokładnie opisać wraz z podaniem daty.

Poza powyższymi informacjami, paszport techniczny musi zawierać również uwagi dotyczące zasad bezpieczeństwa czy chociażby warunków pracy aparatury. Osoba dokonują przeglądu jego naprawy czy aktualizacji, powinna uzupełnić pole uwag przy posiadaniu jakichkolwiek wątpliwości co do właściwego funkcjonowania sprzętu. Tak samo  wówczas, gdy dostrzeże wybrakowanie czy konieczność jego naprawy.