Przedsiębiorca
2 czerwca 2017

Podatek VAT – jak ubiegać się o zwrot?

Jedną z zalet prowadzenia działalności gospodarczej jest możliwość odliczania VAT od zakupów. Pozwala to zmniejszyć wysokość podatku należnego ze sprzedaży, a w sytuacji, gdy VAT od zakupów przewyższa VAT od sprzedaży, można uzyskać zwrot tej nadwyżki.

Jak uzyskać zwrot VAT-u od zakupów?

Zwrot VAT-u możliwy jest w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym podatnik wykaże, że podatek od zakupów (naliczony) jest wyższy niż podatek od sprzedaży (należny). Podatek należny to VAT od sprzedaży, jego wielkość zależy od ceny netto sprzedawanego towaru albo usługi świadczonej przez prowadzoną przez nas firmę i stawki VAT. Podatek naliczony to VAT od zakupów, które ponosimy płacąc za towar, media lub usługi innych firm.

Każdy czynny podatnik VAT ma obowiązek wykazać w deklaracji VAT cały podatek należny od sprzedaży, której dokonał w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu bądź kwartale). Od wyliczonej kwoty ma prawo odjąć podatek naliczony, czyli ten od zakupów związanych z prowadzeniem firmy. Jeżeli VAT od zakupów będzie wyższy od tego od sprzedaży, wówczas możemy wnioskować o zwrot podatku VAT.

Najczęstsze sytuacje, w których uzyskujemy zwrot VAT:

  • jeśli firma dokonuje dużych zakupów opodatkowanych VAT-em,
  • jeśli uzyskuje niewielkie przychody, np. na początku działalności,
  • gdy sprzedaje usługi nie podlegające opodatkowywaniu w Polsce,
  • kiedy jej przychody są opodatkowane stawką 0%.

Jak uzyskać przysługujący zwrot?

Aby uzyskać zwrot, należy w deklaracji VAT wskazać jaką kwotę zwrotu chcemy otrzymać z nadwyżki podatku naliczonego nad należnym oraz termin tego zwrotu tj. 25 dni, 60 dni lub 180 dni. Standardowo zwrot przekazywany jest na rachunek bankowy podatnika, który należy zgłosić za pośrednictwem CEiDG. Jeśli podatnik nie zawnioskuje o zwrot, a jedynie pozostawi kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, wówczas kwota tej nadwyżki zostanie odliczona w przyszłym okresie i pomniejszy przyszłe zobowiązanie podatkowe.

Zwrot VAT – terminy

Podstawowy termin oczekiwania na zwrot VAT to 60 dni. Jednak na deklaracjach są jeszcze dwa inne terminy – 25 i 180 dni. To tzw. skrócony i wydłużony termin zwrotu. Każdy z nich wiąże się z dodatkowymi wymaganiami. Termin skrócony wymaga od podatnika opłacenia wszystkich faktur wskazanych w deklaracji oraz złożenia uzasadnienia skrócenia terminu.

– Jedną z przyczyn uzasadniających skrócenie terminu może być konieczność finansowania bieżącej działalności z pieniędzy otrzymanych z urzędu skarbowego – wówczas nie są one „zamrożone” na koncie urzędu skarbowego, a podatnik ma większe możliwości rozwoju przedsiębiorstwa. Musi on jednak liczyć się z tym, że ewentualny „przyśpieszony” termin może się nawet wydłużyć, gdy urząd skarbowy zechce skontrolować zasadność naszego wniosku. Wówczas, urząd najczęściej wzywa do przedłożenia dokumentów (faktur, dowodów zapłaty) za dany okres rozliczeniowy. Czasami wystarczy do tego przesłanie skanów, a czasem trzeba osobiście stawić się w urzędzie – wyjaśnia pracownik Biura Rachunkowego Bilans w Wejherowie.

Termin zwrotu w ciągu 180 dni stosowany jest w przypadku przedsiębiorców, którzy mają nadpłatę podatku i w danym okresie rozliczeniowym nie dokonali żadnych czynności opodatkowanych tj. nie dokonali sprzedaży.