Przedsiębiorca
23 lipca 2019

Podatki i obowiązki podatkowe przedsiębiorcy

Jeszcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej przedsiębiorca musi zdecydować o formie opodatkowania jego przyszłych dochodów. Do wyboru zaś ma kilka dostępnych opcji. Na tym jednak jego obowiązki podatkowe się nie kończą. Jakie istnieją formy opodatkowania i na czym dokładnie polegają? Jakie podatki, oprócz dochodowego, musi płacić przedsiębiorca?

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy, jak sama nazwa wskazuje, przedsiębiorca zobowiązany jest płacić od dochodu. Jego wysokość, podobnie jak termin, w którym należy go uiszczać, uzależnione są od jego formy. Formę opodatkowania zaś, jak wspominaliśmy wyżej, każdy przedsiębiorca musi wybrać jeszcze przed założeniem działalności.

Przedsiębiorcy mogą zdecydować się na:

  • podatek liniowy, którego stawka wynosi 19%, a wyliczany jest bez względu na wysokość osiąganego dochodu (dostępna dla prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub specjalne działy produkcji rolnej),
  • kartę podatkową, czyli formę zryczałtowaną, w której wysokość podatku określa decyzja wymiarowa Naczelnika Urzędu Skarbowego, wydawana na podstawie złożonej wcześniej deklaracji PIT-16 (dostępna tak dla osób fizycznych, jak i spółek cywilnych – przedsiębiorców, prowadzących działalność o ściśle określonym charakterze),
  • skalę podatkową ze stawką równą 18% dla dochodów osiągających wysokości do 85 528 zł oraz 32% dla wyższych (do kwoty równej 3 091 zł dochód nie podlega opodatkowaniu – kwota wolna od podatku),
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, w przypadku którego opodatkowaniu podlega jedynie przychód, a nie dochód, a naliczany jest wedle siedmiu stawek podatkowych – 20%, 17%, 8,5%, 5,5%, 3% oraz 10% lub 2% (dostępny dla tych przedsiębiorców, których przychód z działalności nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym sumy 250 000 euro).

Niezależnie od wybranej formy opodatkowania warto korzystać z pomocy doświadczonych fachowców z biura księgowego. Wówczas obowiązki, związane z prowadzeniem odpowiedniej dokumentacji podatkowej oraz kontakty z urzędami, nie będą spędzały nam snu z powiek. Nie będziemy musieli także martwić się o to, aby dochować wszystkich ważnych terminów.

Podatek VAT

Oprócz podatku dochodowego przedsiębiorcy zobowiązani są do płacenia podatku od towarów i usług VAT, nakładanego na towar bądź usługę i opłacanego przez nabywcę. Podstawowa stawka podatku VAT wynosi 23%. Pozostałe stawki to: 4% dla taksówkarzy, 5% dla przedsiębiorców obracających produktami rolnymi oraz żywym inwentarzem i 8% dla branży budownictwa mieszkaniowego.

Niektórzy przedsiębiorcy podlegają zwolnieniu z uiszczania opłat na rzecz podatku VAT z uwagi na wysokość obrotów lub określony przez prawo charakter działalności.

Pozostałe podatki

Pośród pozostałych podatków, do których opłacania przedsiębiorcy mogą być zobowiązani, możemy wskazać na podatek od czynności cywilnoprawnych.

Jak wyjaśnia nasza rozmówczyni z Biura Rachunkowego Akro w Warszawie:

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają: umowy darowizny, umowy o dział spadku, umowy o zniesienie współwłasności, umowy sprzedaży i zmiany rzeczy oraz praw majątkowych, umowy dożywocia, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, ustanowienie hipoteki, umowy depozytu nieprawidłowego, ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności i umowy spółki. Wysokość tego podatku zaś uzależniona jest od rodzaju umowy i wynosi najczęściej 1% lub 2% wartości zawieranej transakcji.

Przedsiębiorcy zobowiązani są również płacić podatek od nieruchomości takich jak grunty czy budynki. Jego wysokość zaś uzależniona jest od ustaleń gminy. Istnieje jeszcze podatek od środków transportowych, który stanowi podatek lokalny, co oznacza, że płacony jest na rzecz gminy. Jego wysokość z kolei ustala dana gmina, a do płacenia zobowiązani są przedsiębiorcy, posiadający samochody ciężarowe, autobusy, ciągniki siodłowe i balastowe oraz przyczepy i naczepy.