Składowanie towaru w magazynie Przedsiębiorca
22 lipca 2020

Podstawowe zasady składowania towarów w magazynie

Magazynowanie towarów nie jest wyłącznie kwestią zapewnienia odpowiedniego miejsca. Jest to konieczność posiadania właściwego wyposażenia ułatwiającego tę czynność oraz przestrzeganie różnych przepisów prawnych. Te aspekty wpływają na popularność chętnie wybieranej usługi magazynowania towarów przez zewnętrzne firmy. Jednak nawet w tym przypadku warto znać podstawowe zasady składowania ładunków.

Podstawa magazynowania – prawidłowe przyjęcie towaru

Podstawą dobrego magazynowania jest prawidłowe przyjęcie towaru na stan. Od kilku ważnych, a przez niektórych pomijanych kwestii zależy cały, złożony proces. Na tym etapie istotne są takie czynności jak:

  • dokładne sprawdzenie dokumentacji,
  • fizyczne skontrolowanie ilości towaru oraz jego stanu w celu stwierdzenia zgodności z danymi znajdującymi się w dokumentach,
  • rozpakowanie przesyłki zgodnie z wymaganiami w zakresie składowania,
  • zabezpieczenie przechowywanego towaru.

Specjalista z firmy transportowej Mark SPEDITION zauważa: Zadbanie o tak zwane wstępne czynności przygotowujące do właściwego procesu magazynowania mają ogromne znaczenie. Dzięki nim można uniknąć wielu nieprawidłowości na dalszych etapach związanych, chociażby z wydawaniem towarów do poszczególnych punktów odbioru.

Strefy dla poszczególnych grup towarowych

Zależnie od tego, jakie materiały są magazynowane na danej przestrzeni, w każdym przypadku należy zadbać o to, aby były one pogrupowane według jasnej klasyfikacji uwzględniającej np. ich przeznaczenie. Daje to sporą przejrzystość i zapewnia bezpieczeństwo w przypadku, gdyby na jednej hali znajdowały się skrajnie różne produkty, niezdatne do przechowywania blisko siebie.

Inną istotną kwestią może okazać się magazynowanie towaru według częstotliwości pobierania. Wówczas ważne będzie wyznaczenie stref z materiałami najczęściej „wychodzącymi” z magazynu w łatwo dostępnym miejscu – ułatwiającym ich transport. Dotyczy to nie tylko magazynowania poziomego, ale również pionowego – duże przestrzenie charakteryzują się możliwością sortowania towarów na znacznych wysokościach.

Organizacja przestrzeni gwarantująca bezpieczeństwo

Podstawą składowania towarów w magazynie jest również zapewnienie bezpieczeństwa przez właściwą organizację przestrzeni. Ta z jednej strony powinna być możliwie oszczędna, aby samo magazynowanie generowało jak najniższe koszty. Nie można jednak zapominać o prawidłowym rozmieszczeniu produktów np. ze względu na ich wagę. Biorąc pod uwagę tę cechę – najcięższe towary umieszczane są na najniższych półkach i analogicznie – najlżejsze na najwyższych półkach. Przestrzegając tej zasady, niezależnie od tego, czy przechowywany pakunek będzie pobierany przez wózek widłowy, czy pracownika przestrzeni magazynowej – nie będzie on zagrożeniem w przypadku upadku z większej wysokości.

Znajomość podstawowych zasad magazynowania towarów znacznie ułatwia pracę i przekłada się na bezpieczeństwo osób znajdujących się w otoczeniu.