ksiegi rachunkowe Przedsiębiorca
31 marca 2016

Komu powierzyć prowadzenie ksiąg handlowych firmy?

Obowiązek rzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych ciąży na każdym przedsiębiorcy. Nieprzestrzeganie go lub prowadzenie ewidencji niezgodnie z obowiązującymi przepisami wiąże się z poniesieniem wysokich kar pieniężnych, a nawet karą ograniczenia wolności. Odpowiedzialność za błędnie lub niedbale prowadzoną rachunkowość określają odpowiednie ustawy oraz kodeks karny skarbowy. Aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek związanych z powstaniem ewentualnych błędów w księgach, warto zlecić ich prowadzenie odpowiednim osobom.

Pełna księgowość podobnie jak KPiR prowadzona jest na podstawie dowodów księgowych, stanowi jednak o wiele bardziej złożony system rozliczeniowy, który umożliwia bardzo szeroką analizę finansów firmy. Aby wybrać właściwe biuro rachunkowe, które zagwarantuje solidne i rzetelne prowadzenie ksiąg, należy zwrócić uwagę na kilka spraw – podpowiada ekspert z Kancelarii Saldo.

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej

Posiadanie takiego ubezpieczenia jest obowiązkiem każdego biura rachunkowego, jednak niektóre firmy rezygnują z niego w ramach źle pojętej oszczędności. Przed podjęciem współpracy z biurem warto zapytać o aktualną polisę, a nawet jej wysokość. Choć zadanie takiego pytania wydaje się kłopotliwe, jest jak najbardziej na miejscu – chodzi przecież o bezpieczeństwo finansów naszego przedsiębiorstwa.

Certyfikat na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

W związku z Ustawą o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych z 2014 roku, certyfikat ten nie jest już niezbędny do wykonywania zawodu księgowego i biegłego rewidenta. Niemniej, jego posiadanie z pewnością jest dodatkowym atutem osoby zajmującej się księgowością, a wykaz certyfikowanych księgowych udostępnia strona Ministerstwa.

Niższe ceny usług księgowych

Na sprawę posiadania lub nieposiadania odpowiednich uprawnień i polis warto zwrócić uwagę szczególnie w przypadku biur rachunkowych oferujących najbardziej atrakcyjne ceny – ostrzega specjalista Kancelarii Saldo. Rynek usług finansowych jest bardzo bogaty, co sprzyja pojawianiu się „sprytnych” doradców rachunkowych czy księgowych, którzy rezygnują z wymaganych uprawnień. Zabiegi te służą zasadniczo cięciu kosztów, co uzyskuje się nie tylko przez niepłacenie składek, ale też rezygnację z kursów doszkalających. Skutki takich oszczędności najbardziej dotkliwie odczuwa firma zlecająca księgowość takim nierzetelnym biurom.