Oznaczenie wyjścia ewakuacyjnego Przedsiębiorca
5 lutego 2022

Pożar w firmie. Zasady postępowania

Stosowanie środków ochrony przeciwpożarowej w firmach to podstawa, ale nie zawsze wystarczą one do zatrzymania rozprzestrzeniania się ognia. Czasem jedynie go ograniczają, co też jest ważne. Jeśli jednak sytuacja wymknie się spod kontroli, trzeba znać procedury dotyczące bezpiecznego postępowania. Kto ustala zasady w razie pożaru? Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej na ten temat.

Jak zachowywać się w trakcie pożaru?

Kiedy ogień zaczyna się rozprzestrzeniać, najważniejsza jest szybka reakcja. W ten sposób można ograniczyć powstawanie szkód oraz pozbyć się problemu możliwie jak najwcześniej. Niestety pożary zwykle wybuchają nagle i nie zawsze da się zdusić je w zarodku. Bardzo istotne jest to, aby użytkownicy danego budynku wiedzieli, jak zachowywać się w sytuacji pojawienia się ognia. Konkretne zasady postępowania powinny być określone w dokumencie zwanym instrukcją bezpieczeństwa pożarowego. Pracownicy muszą znać drogi ewakuacyjne, zatrudniający z kolei mają obowiązek zadbać o sprawność gaśnic i innych elementów wyposażenia tego typu.

Dotyczy to również ewentualnych systemów przeciwpożarowych zastosowanych w budynku. Bardzo ważne jest to, aby w razie rozprzestrzeniania się ognia, osoby znajdujące się w danym obiekcie dokładnie wiedziały, co zrobić. Sprawnie przeprowadzona akcja ratunkowa to podstawa zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom zdarzenia, a także możliwość szybszego ugaszenia pożaru.

Jakie informacje są zawarte w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego to dokument, którego zadaniem jest między innymi określenie zasad postępowania w razie rozprzestrzeniania się ognia. Jest on sporządzany pod kątem konkretnego budynku, a zajmują się tym profesjonalne firmy, takie jak na przykład Skills4u. Instrukcja powinna zawierać między innymi plan obiektu z uwzględnieniem dróg ewakuacyjnych, opis i lokalizację sprzętu gaśniczego oraz urządzeń przeciwpożarowych. Umieszcza się w niej także numery alarmowe.

Dokument zawiera również spis przeglądów technicznych, które powinny być przeprowadzane na terenie budynku w wyznaczonych terminach. Należy pamiętać też o tym, że instrukcja bezpieczeństwa pożarowego musi być aktualizowana przynajmniej co dwa lata lub częściej, o ile w międzyczasie zajdą istotne zmiany. Nie należy zaniedbywać tej kwestii, bo może to prowadzić nie tylko do strat materialnych dla firmy, ale również do zagrożenia zdrowia oraz życia pracowników danego zakładu. Powierzenie sporządzenia instrukcji profesjonalistom to natomiast większa gwarancja bezpieczeństwa.