Przedsiębiorca
10 października 2018

Prace rozbiórkowe i demontaże budynków

Dzisiejsze wysokie standardy budownictwa dotyczące wymagań technicznych budynków, powodują, że coraz więcej starych obiektów kwalifikuje się do rozbiórki lub wyburzenia. Najważniejszą częścią prac związanych z demontażami różnych konstrukcji – od obiektów ceglanych, po metalowe mosty – jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, a także miejscu, w którym prowadzone są specjalistyczne prace.

Rozbiórki, demontaże i wyburzenia

Jeśli chodzi o usuwanie z przestrzeni obiektów nienadających się do dalszego użytkowania, należy wiedzieć, że działania te klasyfikuje się w uproszczeniu na: rozbiórki, demontaże oraz wyburzenia. Pierwszy typ prac polega na usuwaniu najczęściej tylko części konstrukcji danego budynku, co ma na celu jego modernizację.  Demontaże dotyczą zaś usuwaniu krok po kroku elementów mostów, wiaduktów, kominów fabrycznych, czy hal, czyli wszystkich obiektów, które były wznoszone dzięki technologii prefabrykacyjnej – całość tworzy swoistą „układankę”, którą można zdemontować, a następnie, w przypadku spełniania norm technicznych, zamontować w innym miejscu. Demontaż często nie narusza stanu wyjściowego elementów konstrukcji. Trzeci rodzaj omawianych prac to wyburzenia. Mowa o inwestycjach, które dotyczą konieczności trwałego usunięcia obiektu z określonej przestrzeni. Warto przy tym wiedzieć, że zarówno przy rozbiórkach, demontażach oraz wyburzeniach wielokrotnie należy uzyskać odpowiednie pozwolenie na wykonanie działań, a proces ich przeprowadzenia musi opierać się o standardy BHP oraz precyzyjne projekty. Dzisiaj na rynku usługi tego typu oferują tylko nowoczesne firmy, posiadające innowacyjny sprzęt. Tym między innymi wyróżnia się przedsiębiorstwo Mega-Pol, które podejmuje się prac na terenie całego kraju!

Metody usuwania obiektów architektonicznych

Wykorzystanie odpowiedniej techniki usuwania obiektów architektonicznych, zależy od wielkości i rodzaju inwestycji. Rozbiórki i demontaże mogą być przeprowadzane metodą tradycyjną – ręcznie z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi oraz urządzeń – a także przy pośrednictwie specjalistycznych maszyn ciężkich. Wyburzenia zaś to rodzaj działań, które mogą być prowadzone w dwojaki sposób. Pierwszy z nich dotyczy wykorzystania koparek ze specjalistycznym oprzyrządowaniem. Mowa o młotach hydrauliczne, kulach wyburzeniowych, czy nożycach służących do kruszenia betonu, a także cięcia stali. Sposób drugi zwany jest w branży metodą wyburzeniową minerską. Polega on na wykorzystaniu materiałów wybuchowych, które dzięki odpowiedniemu rozmieszczeniu mają zapewnić zapadanie się budynku do jego środka. Pozwala to na przeprowadzanie takich prac nawet w centrach miast!