Przedsiębiorca
8 lipca 2019

Prawo cywilne. Jakich spraw dotyczy?

Prawo cywilne jest jedną z gałęzi prawa. Stosowane jest między innymi w celu regulowania stosunków społecznych i dotyczy tzw. prawa prywatnego. Prawo cywilne może dotyczyć także różnych podmiotów, czyli określa np. przysługujące im uprawnienia. Regulacje prawa cywilnego określa Kodeks cywilny, który jest jego podstawowym źródłem. Podpowiadamy, w jakich sytuacjach znajdują zastosowanie przepisy prawa cywilnego.

Prawo cywilne – podział

Prawo cywilne dzieli się na różne działy. Wyróżniamy tutaj:

  • prawo rzeczowe,
  • prawo spadkowe,
  • prawo rodzinne,
  • prawo pracy,
  • prawo handlowe,
  • prawo zobowiązań.

Prawo cywilne reguluje stosunki materialne i niematerialne zachodzące pomiędzy autonomicznymi podmiotami. Zasady prawa cywilnego znajdują zastosowanie m.in. w momencie, gdy naruszone zostają dobra osoby prywatnej. Jedną z najczęściej rozpoznawanych spraw cywilnych są sprawy z zakresu ochrony dóbr cywilnych oraz sprawy rozwodowe i sprawy mające na celu uregulowanie zasad opieki nad dziećmi.

Równie często sprawy sądowe wchodzące w zakres prawa cywilnego dotyczą odszkodowań komunikacyjnych, błędów medycznych oraz powstałych w ich wyniku szkód, a także szkód majątkowych oraz niemajątkowych, czyli wyrządzonych konkretnej osobie. Przedmiotem spraw cywilnych mogą być też m.in. sprawy dotyczące roszczeń związanych ze stosunkiem pracy, roszczeń odszkodowawczych z tytułu wypadków przy pracy oraz innych roszczeń, które podlegają prawu pracy.

Sprawy z zakresu prawa cywilnego mogą dotyczyć różnych dziedzin naszego życia. Bardzo często pomoc prawna w zakresie prawa cywilnego dotyczy spraw alimentacyjnych, postępowania powypadkowego, a także spraw spadkowych – wyjaśnia ekspert z Kancelarii Adwokackiej Dr Beata Bieniek z Zabrza.

Sprawy z zakresu prawa cywilnego – kto może szukać pomocy prawnej?

Samodzielne występowanie przed sądem to duże wyzwanie. Ze względu na to, że zakres prawa cywilnego jest niezwykle szeroki, a dotyczące go sprawy bezpośrednio związane są z naszym życiem, posiadanym majątkiem, więzami rodzinnymi oraz sferą zawodową każdy może potrzebować pomocy prawnej i stać się powodem lub pozwanym. Warto wiedzieć, że wiele spraw można rozstrzygnąć w postępowaniu przedsądowym, w czym mogą pomóc mediatorzy oraz specjalizujący się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego adwokaci.

Decydując się na dochodzenie swoich praw przed sądem, warto poszukać wsparcia adwokata, bo może ono w ogromnym stopniu wpłynąć na przebieg procesu i pozwolić na jego wygranie, oczywiście w sytuacji, kiedy racja leży po naszej stronie.