kurs-elektryczny Przedsiębiorca
26 lipca 2018

Program kursu elektrycznego wraz z pomiarami

Ze względów bezpieczeństwa, a także z uwagi na odpowiedzialność spoczywającą na osobach, które zajmują się obsługą urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych, osoby te nie mogą wykonywać swoich zadań, nie przebywszy wcześniej specjalistycznego szkolenia, zakończonego pomyślnym zdaniem stosownego egzaminu. Co znajduje się w programie takiego kursu?

Uprawnienia pozwalające na montaż i konserwację wspomnianych na wstępie urządzeń i instalacji, a także na przeprowadzanie ich remontów czy też prac kontrolno-pomiarowych w tym zakresie, określa się niekiedy mianem uprawnień SEP bądź, SEP-owskich. SEP natomiast to skrót od Stowarzyszenia Elektryków Polskich, które takie uprawnienia nadaje. Obowiązują one przez pięć lat od pomyślnego zdania egzaminu kończącego kurs elektryczny.

Uprawnienia kontrolno-pomiarowe

Na szczególne wyróżnienie zasługują zaś uprawnienia kontrolno-pomiarowe, umożliwiające m.in. dokonywanie przeglądów stanu technicznego i realizację zadań obejmujących różnego rodzaju pomiary w dziedzinie urządzeń i sieci elektroenergetycznych. Dysponując takimi uprawnieniami, możemy legalnie podpisywać protokoły z przeprowadzonych badań, stanowiące dokumentację prac pomiarowych.

Nie dziwi więc, że jednym z kluczowych punktów programu  kursu elektrycznego z pomiarami jest dogłębne zapoznanie się ze wzorami podobnych protokołów. Oprócz niego szkolenie – trwające zwykle około 10 godzin lekcyjnych – obejmuje inne zagadnienia teoretyczne, a do tego składa się z rozbudowanej części praktycznej.

Zakres szkolenia

W tej ostatniej uczestnicy szkolenia uczą się między innymi, jak dokonywać pomiarów rezystancji izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej czy też pomiarów różnicowoprądowych wyłączników przeciwporażeniowych. Ćwiczenia praktyczne dotyczą też pomiarów rezystencji uziemienia i rezystywności gruntu, a także badania elektronarzędzi oraz sprzętu ochronnego i dielektrycznego. Kursanci zdobywają ponadto wiedzę na temat ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych.

W wielu ośrodkach kształcenia zawodowego istnieje możliwość pracy z najnowocześniejszymi przyrządami pomiarowymi. Jest tak chociażby w firmie szkoleniowej Galileum, która wyróżnia się na tle innych również tym, że dysponuje własną komisją kwalifikacyjną przeprowadzającą egzamin końcowy, dzięki czemu zdobyte w jego wyniku uprawnienia przekazywane są do odbiorcy w ciągu zaledwie doby.