Przegląd bramy Przedsiębiorca
3 stycznia 2022

Przeglądy drzwi, bram i doków. Co warto wiedzieć?

Dobry stan techniczny urządzeń czy konstrukcji budowlanych to warunek ich bezawaryjnego używania. Wszelkie nieprawidłowości mogą zagrażać komplikacjami, takimi jak wypadek czy pożar. Istotna jest również ogólna kondycja budowli. Aby zapobiegać wypadkom i katastrofom budowlanym, należy bezwzględnie stosować się do przepisów nakazujących regularne przeglądy. Ich cel to sprawdzenie ważnych elementów urządzeń i wykrycie możliwych usterek.

Dlaczego przeglądy bram i innych urządzeń przeładunkowych są takie ważne?

Często stawia się pytania dotyczące konieczności przeglądów drzwi, bram przeładunkowych, ramp i doków. Są to urządzenia, które zapewniają sprawną pracę, czyli głównie załadunek i rozładunek towarów. W tym momencie warto mieć świadomość, że bieżące przeglądy są bezwzględnie konieczne. Niesprawne urządzenia tego typu to możliwość przestojów i dezorganizacja procesów logistycznych. Trzeba też wspomnieć o awariach, które mogą być groźne dla zdrowia, a nawet życia pracowników. Niekiedy prowadzą do kolosalnych strat finansowych, na przykład przy niekontrolowanym zalaniu suchego doku.

Dlatego też, aby nie dopuścić do sytuacji niebezpiecznych, wykonywane są przeglądy techniczne tych urządzeń, realizowane przez takie firmy, jak AKINT. Przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne w znacznym stopniu pozwalają uniknąć problemów. Trzeba też zaznaczyć, że gwarancja nie obejmuje szkód powstałych na skutek użytkowania niezgodnego z instrukcją.

Jakie bywają główne rodzaje uszkodzeń?

Najczęściej spotykanymi problemami z urządzeniami przeładunkowymi są uszkodzenia mechaniczne. Powstają one najczęściej przez kolizje z wózkami transportowymi czy dokującymi ciężarówkami. Natomiast uszkodzenia eksploatacyjne wynikają głównie z długotrwałego użytkowania urządzeń. W każdym przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości trzeba ten fakt zgłosić odpowiednim służbom. Jednak niektóre uszkodzenia nie są zauważalne od razu i tylko profesjonalne przeglądy techniczne są w stanie je wykryć.

Jakie są korzyści w regularnych przeglądów?

Przeglądy techniczne drzwi, bram i doków przede wszystkim znacznie przedłużają żywotność i funkcjonalność tych urządzeń. Wszystkie tego typu działania sprawiają, że przedsiębiorstwo stosuje się do najważniejszych przepisów regulujących konieczność przeglądów okresowych. Jest to głównie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z kwietnia 2006 roku. Mówi ono o konieczności poddawania przeglądom o częstotliwości podanej przez producenta, ale nie rzadziej niż raz w roku.