Przegląd instalacji PPOŻ Przedsiębiorca
9 lutego 2021

Przeglądy instalacji gaśniczych i podręcznego sprzętu ppoż. Dlaczego warto ich przestrzegać?

Jeszcze kilka lat temu na tak postawione pytanie większość właścicieli i administratorów odpowiedziałoby: bo trzeba. Rzeczywiście, systemy przeciwpożarowe w budynkach podlegają obowiązkowym przeglądom technicznym, co wynika m.in. z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Nieprzestrzeganie przeglądów przeciwpożarowych się nie opłaca

Chociaż w rozporządzeniu MSWiA nie znajdziemy informacji o karach grożących za nieprzestrzeganie terminów przeglądów przeciwpożarowych, brak wpisu w książce przeglądów może skończyć się grzywną – i to w bardzo przykrej sytuacji. Jeżeli w budynku wybuchnie pożar, a zamontowane w nim instalacje gaśnicze nie będą miały aktualnego przeglądu, po pierwsze nie można liczyć na odszkodowanie od ubezpieczyciela, po drugie trzeba spodziewać się konsekwencji karnych. Jak wyjaśnia nasz rozmówca z gdańskiej firmy Pliszka:

– Prawo budowlane nakłada na właścicieli i zarządców budynków obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom obiektu w razie wystąpienia rozmaitych czynników zagrażających ich życiu i zdrowiu, w tym właśnie pożarów. Jednym ze sposobów realizacji tego obowiązku jest przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, a więc również systematycznych przeglądów.

Regularnej kontroli stanu technicznego wymagają nie tylko stałe urządzenia gaśnicze i systemy sygnalizacji pożaru, ale także sprzęt podręcznyLegalizacji gaśnic należy dokonywać zgodnie z zaleceniami producenta i niezależnie od okresu gwarancji.

Przeglądy instalacji gaśniczych gwarantują bezpieczeństwo

W dzisiejszych czasach coraz mniej osób pilnuje terminów przeglądów przeciwpożarowych wyłącznie z obawy przed karą. Główną motywacją do przestrzegania przepisów jest po prostu chęć zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom budynku i przechowywanym w nim sprzętom. Właściciele budynków chętnie inwestują w nowoczesne instalacje gaśnicze oraz systemy sygnalizacyjne, co daje im maksymalne poczucie bezpieczeństwa. Jednak nawet najlepiej zaprojektowany system przeciwpożarowy może uratować życie wyłącznie pod warunkiem, że będzie działał sprawnie. Właśnie dlatego dbałość o przeglądy techniczne, a w razie potrzeby serwisowanie instalacji gaśniczych jest dla współczesnych zarządców oczywistością.

Przeglądy, konserwację i serwis instalacji gaśniczych warto powierzyć fachowcom, którzy mogą pochwalić się dużym doświadczeniem. Legalizacji butli gaśniczych mogą podejmować się wyłącznie podmioty z uprawnieniami Urzędu Dozoru Technicznego.