Produkty spożywcze na półkach Przedsiębiorca
22 grudnia 2020

Przepisy i standardy dotyczące opakowań spożywczych

Opakowanie stanowi jedną z najważniejszych części każdego produktu. Jest nie tylko zabezpieczeniem towaru, ale także jedną z cech wyróżniających daną markę. Oprócz tego, przyciąga uwagę konsumentów i sprawia, że produkt staje się atrakcyjny dla oka. Opakowanie informuje także o właściwościach towaru. Dlatego powinno być stworzone zgodnie z pewnymi przepisami i standardami.

Podstawowe akty prawne dotyczące opakowań spożywczych

Do produkcji opakowań mających kontakt z żywnością używa się różnorodnych materiałów, które powinny spełniać konkretne wymagania jakościowe. Szczególnymi aktami prawnymi zostały objęte materiały, takie jak: klej, wyroby ceramiczne, gumowe, szkło, korek, żywice, metale i ich stopy, papier, tektura, farby drukarskie, silikony, drewno i wiele innych.

W Polsce obowiązują przepisy ustalone przez władze Unii Europejskiej. Do najważniejszych z nich zaliczają się:

  • Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 października 2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 15 stycznia 2008 r. W sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
  • Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. O bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Na podstawie obowiązujących w całej Unii Europejskiej przepisów tworzone są listy materiałów dopuszczonych do stosowania w pakowaniu żywności. Przed trafieniem na listę, każde z tworzyw jest uprzednio skrupulatnie oceniane przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności.

Jakie wymagania powinien spełniać materiał do wyrobu opakowań mających kontakt z żywnością?

Do podstawowych cech, dopuszczonego do kontaktu z żywnością materiału należy między innymi jego znakowanie. Obowiązujące standardy i przepisy nakładają na producentów obowiązek poinformowania konsumentów, na przykład o rodzaju materiału wykorzystanego do produkcji opakowania oraz substancji, które mogą z niego przenikać do żywności. Poza tym etykiety powinny posiadać nazwę i adres producenta, wskazówki dotyczące użytkowania oraz specjalne zalecenia dotyczące bezpiecznego stosowania produktu – informuje jeden z pracowników drukarni DemDruk, zajmującej się między innymi produkcją i drukiem opakowań dla gastronomii.

Poza znakowaniem, ważne jest też, aby materiały dopuszczone do kontaktu z żywnością nie uwalniały do niej różnych substancji na poziomie szkodliwym dla ludzkiego zdrowia i życia oraz nie zmieniały jej składu w niedopuszczalny sposób. Wyroby tego typu nie mogą również powodować zmian w smaku lub zapachu jedzenia.

Każda firma produkująca kleje, tusze drukarskie czy inne materiały mające kontakt z żywnością musi przekazać podstawowe informacje dotyczące zgodności na różnych etapach produkcji, aby tworzywa te mogły być użyte w dalszym tworzeniu opakowań spożywczych.