Przedsiębiorca
21 grudnia 2018

Przetwarzanie i gospodarowanie odpadów budowlanych

Przetwarzaniem i gospodarowaniem odpadów budowlanych w Polsce, zajmują się specjalistyczne firmy wyburzeniowe, które wyróżniają się szerokim zakresem usług. Przedsiębiorstwa te nie tylko wykonują szerokie prace inwestycyjne, dotyczące np. robót ziemnych, ale także porządkują dany teren, pozyskując z odpowiednich procesów między innymi kruszywo recyklingowe. Warto wspomnieć, że dzisiaj najczęściej pochodzi ono z profesjonalnych rozbiórek starych obiektów architektonicznych.

Prace wyburzeniowe i rozbiórkowe – kruszywo recyklingowe

Pierwszym ogniwem całej logistyki przetwarzania oraz gospodarowania odpadów budowlanych, są często prace wyburzeniowe oraz rozbiórkowe. Dzisiaj natężenie wykorzystania tego typu usług budowlanych, jest bardzo duże. Często bowiem włodarze miast usuwają nawet z ich centrów przestarzałe obiekty zagrażające bezpieczeństwu oraz szpecące krajobraz urbanistyczny. Podobnie jest z ośrodkami przemysłowymi, likwidującymi swoje hale, budynki produkcyjne, czy też składowiska. Takich obiektów nadających się do rozbiórek oraz wyburzeń jest w Polsce tysiące, a to pokazuje, jak duże istnieją w naszym kraju pokłady kruszywa recyklingowego. Jego pozyskanie z materiałów po rozbiórkach budynków, jest dzisiaj docenianie w krajach o nowoczesnej gospodarce, nastawionej na generowanie oszczędności w wykorzystaniu zasobów naturalnych. Kruszywa recyklingowe mogą bowiem z powodzeniem zostać wykorzystane do budowy dróg, co zapewnia inwestycjom milionowe, korzystne cięcia budżetowe!

Roboty ziemne i inwestycje budowlane – ubytki materiałowe

Przetwarzanie i gospodarowanie odpadami budowlanymi to również ich skuteczne oraz szybkie usuwanie z placów budowy, składowanie lub nawet częściowe utylizowanie. Tu warto wspomnieć o kolejnych usługach specjalistycznych, które wymagają wdrożenia odpowiednich działań dotyczących ubytków materiałowych itd. Mowa o robotach ziemnych, niwelacjach terenu, układaniu kostki brukowej, czy budowie dróg i chodników. Nie tylko działania te sprzyjają uzyskaniu gruzu porozbiórkowego, ale także dużych pokładów piasku. Ten zaś może zostać wykorzystany do procesów utwardzania ziemi, przy innych inwestycjach, lub może zostać przetransportowany do składowisk lub przestrzeni naturalnych, gdzie stanie się nową częścią środowiska. Gospodarowanie ubytków materiałowych, jest również ważne przy pracach uzbrajania terenów. Wtedy pozyskuje się nie tylko ziemię, ale pocięte kable i przewody, czy prefabrykaty betonowe, które wcześniej tworzyły np. urbanistyczną sieć wodociągową.

Wyspecjalizowane firmy recyklingu odpadów budowlanych

Recykling odpadów budowlanych pozwala na powoływanie różnych przedsiębiorstw tego procesu odzysku materiałowego. Najważniejszym jednak ich ogniwem, są firmy zajmujące się robotami ziemnymi, a także usługami wyburzeń/rozbiórek – to one bowiem pozyskują wysokiej jakości piaski, a także gruzy pobudowlane. Wiele z takich podmiotów dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii i logistyki pracy, zajmuje się na własną rękę przetwarzaniem oraz gospodarowaniem odpadów budowlanych. Przykładem takiej firmy, jest Anpa Sp. z o.o., która na wyposażeniu posiada między innymi koparki gąsiennicowe 24 i 28 tonowe, wyposażone w szczęki tnąco-kruszące, kruszarki mobilne – gąsiennicowe, typ szczękowe i udarowe, czy ładowarki i koparko-ładowarki typu kołowego.