Przedsiębiorca
29 maja 2018

Przyczyny, skutki i eliminacja awarii sprzętu chłodniczego

Trudno wyobrazić sobie życie bez lodówek. Ich pojawienie się zrewolucjonizowało sposób, w jaki przechowujemy żywność, a tym samym przyczyniło się do zmiany naszych przyzwyczajeń. Uzyskaliśmy niespotykane wcześniej możliwości kulinarne. Obecnie lodówka znajduje się w każdym mieszkaniu, a z urządzeń chłodniczych korzysta także bardzo wiele firm, nie tylko z branży spożywczej. Oczywiście każde z nich podlega okresowemu serwisowaniu, wymianie elementów eksploatacyjnych oraz – w przypadku wystąpienia awarii – naprawie.

Co wpływa na powstawanie usterek sprzętu chłodniczego?

Posługując się przykładem lodówek nietrudno stwierdzić, że najczęściej za uszkodzenie sprzętu chłodniczego odpowiadamy my sami. Chodzi tutaj głównie o niewłaściwe użytkowanie tego typu urządzeń. Do lodówki zdarza się nam włożyć gorące, parujące jedzenie. Często także sprzęt chłodniczy ustawiony jest w niewłaściwym miejscu – za blisko ściany lub obok źródła ciepła, co też negatywnie wpływa na jego działanie i zwiększa ryzyko awarii. Dobre zagospodarowanie przestrzeni pozwala uniknąć tych popularnych błędów. Ma to znaczenie nie tylko w mieszkaniu, ale także przestrzeni firmowej, gdzie straty wynikające z awarii sprzętu chłodniczego mogą być bardzo dotkliwe. Istnieją na szczęście wyspecjalizowane w naprawie tego rodzaju urządzeń firmy, takie jak Amar Serwis. Zrzeszeni w ramach tego przedsiębiorstwa fachowcy to eksperci w dziedzinie naprawy sprzętu AGD z omawianej kategorii, a jego ofertę świetnie uzupełnia serwis klimatyzacji. Jeśli jednak chodzi o sprzęt chłodniczy, to serwisanta warto wezwać od razu po dostrzeżeniu alarmujących symptomów – oczywiście po upewnieniu się, że urządzenie stoi w odpowiednim miejscu, jest odpowiednio wypoziomowane, a jego ustawienia są dostosowane do funkcji.

Eliminacja awarii lodówek i sprzętu chłodniczego

Poważne uszkodzenia lodówki lub innego sprzętu chłodniczego wywołane jego eksploatacją lub niewłaściwym użytkowaniem nie należą do rzadkości. W przypadku firm wiążą się często z dodatkowymi kosztami wywołanymi koniecznością pozbycia się zepsutego towaru. Sytuacja tego rodzaju wymaga zazwyczaj interwencji fachowca i naprawy urządzenia poprzez wymianę jego elementów. Należą do nich między innymi sprężarka, przewody z czynnikiem chłodniczym, wentylator i wiele innych. Tylko rzetelna diagnostyka pozwoli na ustalenie, co uległo awarii oraz jakie metody należy podjąć, by ową awarię wyeliminować. W przypadku lodówek sprawa wydaje się relatywnie prosta i wielu fachowców podejmuje się ich naprawy. Rozbudowane systemy chłodnicze stosowane powszechnie przez działające na terenie całego kraju przedsiębiorstwa powiązane zwykle z branżą spożywczą wymagają jednak innego podejścia. Zadanie rzetelnego zdiagnozowania i naprawy sprzętu chłodniczego jest już dużo trudniejsze, wymagając obecności prawdziwych ekspertów.