Restrukturyzacja firmy Przedsiębiorca
4 lutego 2022

Restrukturyzacja jako ratunek przed upadłością firmy

Firmy, które są zagrożone niewypłacalnością albo już stały się niewypłacalne, nie muszą obecnie od razu ogłaszać upadłości i wyprzedawać swojego majątku, aby dzięki pozyskanym w ten sposób funduszom móc spłacić zobowiązania wobec wierzycieli. Dostępne jest dla nich inne narzędzie, dzięki któremu przedsiębiorstwo może zostać uratowane przed likwidacją, a interesy jego wierzycieli będą odpowiednio zabezpieczone. Mowa o restrukturyzacji, która skutecznie chroni firmy przed ogłoszeniem upadłości.

Czym jest i na czym polega restrukturyzacja firm?

Kiedy firma znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, restrukturyzacja może ją uratować. Jest to bowiem szereg powiązanych ze sobą działań naprawczych i zmian (w aktywach, pasywach oraz organizacji przedsiębiorstwa), których głównym celem jest podniesienie jej wartości i wyciągnięcie jej z kłopotów. Wdrożenie postępowania restrukturyzacyjnego prowadzi do zmiany struktury gospodarczej firmy, co ma bezpośrednie przełożenie na wzrost jej wydajności i funkcjonalności. Dzięki przeprowadzeniu znaczących modyfikacji w aktywach, pasywach i organizacji przedsiębiorstwa możliwe staje się zawarcie układu z wierzycielami. Efektem końcowym tego procesu jest umożliwienie uniknięcia postępowania upadłościowego.

W jaki sposób restrukturyzacja może uzdrowić firmę?

Restrukturyzacja firmy niesie za sobą wiele korzyści:

1. Egzekucje zostają wstrzymane

Zniecierpliwieni wierzyciele firmy często rozpoczynają windykację swoich należności. Najczęściej są to wezwania do zapłaty, ale z czasem może to być nawet postępowanie egzekucyjne. Gdy firma otwiera postępowanie restrukturyzacyjne, którego prowadzeniem zajmuje się m.in. firma Kantower Finance & Development, wszystkie egzekucje są wstrzymywane. W ten sposób przedsiębiorstwo zyskuje czas niezbędny do podjęcia działań naprawczych. Zaletą restrukturyzacji jest również fakt, iż nowe postępowania nie mogą być wszczynane. W ten sposób firma zyskuje czas niezbędny do wdrożenia różnych działań ratunkowych.

2. Pomaga odbudować zaufanie do firmy

Zaufanie jest podstawą rentownego biznesu. Niestety trudna sytuacja finansowa nie pomaga zdobywać i utrzymywać zaufania klientów, kontrahentów, dostawców czy współpracowników. Niewypłacalność najczęściej skutkuje utratą zaufania całego otoczenia biznesowego. Wdrożenie postępowania restrukturyzacyjnego pomaga odbudować pozytywny wizerunek firmy i odzyskać zaufanie jej wierzycieli. Doradca restrukturyzacyjny pomaga bowiem opracować dokładny plan spłat wszelkich należności, bazując na dogłębnej analizie potencjału oraz możliwości danego przedsiębiorstwa. Wierzyciele zyskują gwarancję spłaty zadłużenia.

3. Firma zyskuje środki finansowe

Pieniądze są potrzebne, aby móc naprawić firmę znajdującą się w trudnej sytuacji. W wyniku restrukturyzacji przedsiębiorstwo zyskuje płynność finansową. Możliwości pozyskania finansowania jest kilka. Często, aby odzyskać płynność, wystarczy wstrzymać wszelkie egzekucje. W wielu przypadkach konieczne jest również przeprowadzenie sprzedaży majątku albo podjęcie działań dezinwestycyjnych (np. sprzedaż udziałów albo akcji w spółkach, nieruchomości czy ruchomości). Żeby pozyskać gotówkę na bieżące funkcjonowanie, wykorzystuje się różne środki restrukturyzacyjne takie jak: odroczenie terminu, rozłożenie spłaty na raty, umorzenie części zadłużenia albo odsetek karnych, zmniejszenie wysokości zadłużenia albo konwersję zadłużenia na udziały, akcje lub obligacje.

4. Firma może dalej prowadzić swoją działalność

Działania naprawcze podjęte w ramach restrukturyzacji sprawiają, że firma odzyskuje stabilność finansową, dzięki której może dalej prowadzić swoją działalność. W ten sposób generuje przychody, które umożliwiają spłatę długów.