Defibrylator AED Przedsiębiorca
20 lutego 2021

Rola AED w pierwszej pomocy przedmedycznej

Choć szkolenia z zakresu pierwszej pomocy są często organizowane w szkołach i zakładach pracy, według badań CBOS nawet połowa Polaków nie wie jak prawidłowo przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową. Ta umiejętność jest kluczowa w reagowaniu na nagłe wydarzenia i może zwiększyć szanse na przeżycie przed przyjazdem karetki. Sprawdź, jaką rolę w pierwszej pomocy przedmedycznej gra AED.

Czym jest AED?

Skrót AED (ang. Automated External Defibrillator) oznacza Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny. Jest to specjalistyczne urządzenie pozwalające na przeprowadzenie pierwszej pomocy przez osobę niedoświadczoną. Defibrylator AED, za pomocą instrukcji głosowych i wizualnych pomaga ratownikowi ustalić, czy i kiedy następuje konieczność wyzwolenia wyładowania elektrycznego.

Do użycia defibrylatora AED, znajdującego się w miejscu publicznym nie jest potrzebne wykształcenie kierunkowe lub specjalne upoważnienie. Służy on do ułatwienia przypadkowemu ratownikowi wykonania wszystkich niezbędnych czynności z zakresu pierwszej pomocy. Jest to niezwykle istotne, ponieważ mogą one zwiększyć szanse na przeżycie osoby poszkodowanej nawet o 75%.

Obsługa i zastosowanie AED w praktyce

Działanie defibrylatora AED opiera się na podstawie stałej analizy rytmu serca osoby poszkodowanej. Dzięki temu urządzenie może poprawnie wykryć moment, w którym należy zastosować defibrylację oraz pozwala na odpowiednie dostosowanie mocy wyładowania. Sprzęt ten posiada dwie elektrody samoprzylepne, które przykleja się w wyznaczonych miejscach na klatce piersiowej osoby wymagającej pomocy.

W Polsce najczęściej można znaleźć defibrylatory półautomatyczne, czyli informujące ratownika o odpowiednim momencie i konieczności rozpoczęcia procesu defibrylacji. Osoba udzielająca pomocy musi jednak sama uruchamiać wyładowania elektryczne. Istnieją również urządzenia w pełni zautomatyzowane, które po prawidłowym podłączeniu same przeprowadzają defibrylację, jednak rzadko kiedy można spotkać je w miejscach publicznych.

Bardzo ważne są również poznanie aspektów prawnych, których mogą obawiać się niespodziewani ratownicy. Użycie defibrylatorów AED, znajdujących się w miejscach publicznych, jest w pełni dozwolone nawet przez osoby nie posiadające uprawnień do obsługi sprzętu medycznego. Rozmieszczanie tych urządzeń w budynkach użytku publicznego ma na celu umożliwienie przeprowadzenia jak najszybszej i prawidłowej resuscytacji, szczególnie jeśli ratownikiem ma stać się przypadkowa, niedoświadczona osoba.

Gdzie można znaleźć defibrylatory AED?

Najczęściej defibrylatory można znaleźć w budynkach publicznych, takich jak biura, szkoły, przedszkola i galerie handlowe. Rozmieszczane są one w widocznych i łatwo dostępnych miejscach, tak aby pomóc zaoszczędzić cenne sekundy, które mogłyby zostać zmarnowane na poszukiwania sprzętu. Ze względu na to, że czas jest kluczowy w przeprowadzaniu skutecznej defibrylacji, rozkład urządzeń powinien być zaplanowany w sposób umożliwiający skorzystanie z nich w ciągu dwóch minut od zdarzenia.

Defibrylatory AED powinny zawsze być najwyższej jakości, a także przechodzić okresowe przeglądy, ponieważ urządzenia te, choć rzadko używane, muszą być zawsze w idealnym stanie. Dlatego warto dokonywać zakupu tego typu sprzętów w sprawdzonych firmach zajmujących się sprzedażą i serwisem aparatury medycznej, takiej jak Byt-med. Niespodziewane sytuacje mają to do siebie, że pojawiają się znienacka, dlatego sprawność defibrylatorów jest niezwykle ważna dla zapewniania bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku.