Detektyw w sprawach gospodarczych Przedsiębiorca
9 kwietnia 2021

Rola detektywa w sprawach gospodarczych. Zakres działań i czynności

Coraz więcej firm decyduje się na zatrudnienie detektywów, którzy są w stanie wyśledzić nieuczciwych pracowników, kontrahentów czy dostawców narażających przedsiębiorstwa na straty. To właśnie dzięki nim mogą one zebrać materiał dowodowy pozwalający na dochodzenie swoich praw przed sądem, ale nie tylko. Zakres działalności detektywów w sprawach gospodarczych cywilnych lub karnych jest o wiele szerszy, a spośród niego można wymienić co najmniej trzy główne obszary działania. 

Zbieranie materiału dowodowego lub informacji o nim przez biura detektywistyczne

Pierwszą czynnością, jaką mogą zająć się detektywi w przedsiębiorstwach, jest zbieranie materiału dowodowego, którym następnie przedsiębiorca może posłużyć się w sądzie podczas rozpraw z powództwa cywilnego. Zakres tych działań może obejmować wykrycie czynów dotyczących nieuczciwej konkurencji, do których zalicza się ujawnianie tajemnic handlowych, danych klientów oraz nielegalne wykorzystywanie patentów czy znaków towarowych.

Natomiast w przypadku spraw gospodarczych karnych, w którym udział bierze policja lub inny organ procesowy rola detektywa ogranicza się jedynie do zbierania informacji o dowodach, które mogą być następnie przekazane odpowiednim służbom. Wynika to z tego iż, w sprawach gospodarczych karnych wyłącznie odpowiednie organy procesowe mają prawo zabezpieczać materiały dowodowe.   

W ten sposób zebrane w trakcie prowadzonego przez detektywów dochodzenia materiały dowodowe lub informacje o nich, w zależności od rodzaju postępowania sądowego (cywilne lub karne), potrafią oszczędzić przedsiębiorcom niekiedy nawet wielomilionowych strat. Stąd też wynika ogromna popularność ich usług właśnie w tym obszarze. 

Kontrola kontrahentów i ich wiarygodności finansowej

Skorzystanie z usług biura detektywistycznego to także bardzo dobry pomysł w sytuacji nawiązywania współpracy z nowymi kontrahentami. Detektywi są bowiem w stanie zebrać informacje na temat tego, czy dana firma lub osoba nie miała dotychczas problemów z regulowaniem płatności. Dzięki temu firma, podejmując z nią współpracę, nie naraża się na straty.

W ostatnim czasie popularne stało się także „sprawdzanie pracowników” pod względem ich lojalności, a także przestrzegania określonych standardów. Doświadczenie, jakie posiadają detektywi, sprawia jednak, że osoby sprawdzane nie są nawet tego świadome, a zatrudniający je właściciele firm zyskują pewność co do swojej kadry. 

Detektywi na straży cyberbezpieczeństwa

Rosnąca rola cyfryzacji przedsiębiorstw wytworzyła także kolejną potrzebę, jaką jest cyberbezpieczeństwo, w którym pomóc mogą również detektywi. O tym, jak wyglądają działania w tym zakresie odpowiedział nam ekspert z biura detektywistycznego w Koszalinie Detektywi Eugeniusz Kazienko

W przypadku bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni usługi detektywistyczne opierają się przede wszystkim na przeanalizowaniu funkcjonowania systemów informatycznych, wykazaniu potencjalnych elementów, które mogą w nich stanowić zagrożenie w postaci ataków hakerskich lub wycieku danych. Ponadto mogą one także obejmować zabezpieczenie wszelkiego rodzaju konferencji, obrad czy spotkań pod względem bezpieczeństwa przekazywanych na nich informacji oraz wykrywanie podsłuchów, które wbrew pozorom znaleźć można w wielu firmach. 

Podsumowując, zatrudnienie detektywa w firmie pozwala na poprawę bezpieczeństwa jej funkcjonowania, narażanie się na mniejsze straty finansowe, a w razie konieczności zebranie także materiału dowodowego lub informacji o nim, który może stać się podstawą do wstąpienia na drogę sądową z nieuczciwą konkurencją, kontrahentem lub pracownikiem.