Podział majątku Przedsiębiorca
21 lutego 2018

Rozdzielność majątkowa małżonków – czym jest i jakie skutki prawne wywołuje?

Ustawowym ustrojem majątkowym małżeńskim w Polsce jest wspólnota majątkowa. Coraz popularniejsze jest podpisywanie tak zwanej intercyzy, która pozwala na wyodrębnienie majątków osobistych małżonków i określenie zasad prowadzenia niewielkiego zakresu majątku wspólnego – np. wspólne mieszkania czy kredyty. Tego typu sprawy są regulowane w kancelariach notarialnych prowadzonych przez takich notariuszy jak Łukasz Górski. Wynikają one z dużej świadomości prawnej małżeństwa – intercyza jako brak zaufania do małżonka to tylko nieuzasadniony stereotyp.

Ustrój majątku małżeńskiego – rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa stanowi ponad 90% rodzajów umów majątkowych małżeńskich podpisywanych przez Klientów kancelaria notarialna Łukasza Górskiego. To właśnie tego typu kancelarie oferują modyfikowanie wspólnoty ustawowej: jej rozszerzenie, ograniczenie, wprowadzenie rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków, a także wprowadzenie całkowitej rozdzielności majątkowej. Warto wiedzieć, że rozdzielność majątkowa małżeńska może zostać wprowadzona w trakcie małżeństwa i przed jego ustanowieniem jako intercyza. Może być także w każdej chwili cofnięta umową o wspólnocie majątkowej. Najważniejszym skutkiem prawnym wprowadzenia rozdzielności majątkowej jest stworzenie dwóch oddzielnych majątków każdego z małżonków – dwóch majątków osobistych. Przed podpisaniem intercyzy warto dowiedzieć się szczegółowo, jakie obowiązki i prawa wynikają z jej wykorzystania. Notariusze tacy jak Łukasz Górski zaproponują kompleksowe rozwiązania prawne dla zainteresowanego małżeństwa.

Rozdzielność majątkowa a wierzyciele i sprawy dziedziczenia

Całe sprawy dziedziczenia, a więc i dziedziczenie majątku osobistego drugiego małżonka jasno uregulowane zostały w prawie spadkowym. Mówi ono, że małżonek pomimo ustanowionego ustroju rozdzielności majątkowej ma prawo uzyskać dziedziczenie dóbr – ruchomości, aktywów, nieruchomości itp. – do których nie miał prawa za życia ich posiadacza. Warto pamiętać, że prawo do dziedziczenia mają również dzieci małżonka, a także jego rodzice czy rodzeństwo. Jeśli chodzi o sytuację związaną z długami małżonka pozostającego od początku związku małżeńskiego w ustroju rozdzielności majątkowej, jest ona bardzo klarowna – małżonkowie posiadający własne majątki osobiste nie muszą odpowiadać za swoje zobowiązania względem wierzycieli. Adwokaci, radcy i notariusze tacy jak Łukasz Górski stykają się jednak ze sprawami, w których dług obejmuje obu małżonków pozostających w stanie rozdzielności majątkowej. Reguluje to art. 471 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który mówi, że małżonek może powoływać się względem innych osób na umowę majątkową małżeńską, gdy jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome – skutkuje to niekiedy obciążeniem długami obu stron.