Rozliczanie ryczałtu Przedsiębiorca
18 grudnia 2020

Rozliczanie ryczałtu. Co warto wiedzieć?

Pojęcie ryczałtu dotyczy przychodów ewidencjonowanych. Jest to preferencyjna forma opodatkowania działalności gospodarczej. Takie rozwiązanie przeznaczone jest dla właścicieli firm indywidualnych lub spółek osobowych. Dzięki niemu możliwe jest płacenie podatku od przychodów, co oznacza jednocześnie brak możliwości pomniejszenia go o koszty, jakie poniósł w celu ich uzyskania. Jak zatem rozliczyć ryczałt?

Czym jest ryczałt ewidencjonowany?


Ryczałt ewidencjonowany jest opcją dającą możliwość przyjęcia innego rozwiązania niż ogólnie przyjęte formy opodatkowania. Dotyczy on części przychodów, jakie uzyskują osoby fizyczne, które:

  • zajmują się pozarolniczą działalność gospodarczą,
  • osiągają przychody dzięki najmowi, dzierżawie lub z tytułu innych umów o podobnej charakterystyce.


Zazwyczaj dotyczy on również rozliczenia osób duchownych.
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ma możliwość opłacania zryczałtowanego podatku na dwa sposoby :

  • Jako ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – opłaca się wówczas podatek w/g stawki procentowej zależnej od branży, bez uwzględniania poniesionych kosztów.
  • W formie karty podatkowej – jest to stała stawka ustalona dla każdej branży z uwzględnieniem liczby pracowników i liczby mieszkańców w miejscowości, w której działa dany przedsiębiorca.


Kiedy można, a kiedy nie można skorzystać z ryczałtu ewidencjonowanego?


Z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą skorzystać np. osoby, które rozpoczynają swoją działalność, z wyjątkiem kilku rodzajów działalności wyłączonych z tej formy opodatkowania.(Nie mogą skorzystać z ryczałtu między innymi: apteki, kantory, udzielający pożyczek, niektóre wolne zawody, handlujący częściami samochodowymi a także prowadzący działalność wymienioną w załączniku nr 2 do rozporządzenia itd ) Na takie rozwiązanie mogą zdecydować się także te osoby, które prowadzą już swoją działalność, lecz w poprzednim roku ich samodzielny przychód nie przekroczył 250 tysięcy euro. Taki sam próg przychodu dotyczy działalności prowadzonej np. przez dwóch wspólników, ich wspólny przychód nie powinien przekraczać ustalonej kwoty – tłumaczy specjalista z Biura Rachunkowego NOVUM s.c.

Z ryczałtu nie mogą też skorzystać osoby pracujące na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, jeżeli czynności, które świadczą na jego rzecz, odpowiadają czynnościom, które uprzednio osoba ta wykonywała w ramach umowy o pracę. Ograniczenie dotyczy także wszystkich firm, które zajmują się wyrobem produktów objętych akcyzą. Istnieje jednak wyjątek w tym zakresie dotyczący przedsiębiorstw odpowiedzialnych za wytwarzanie energii elektrycznej pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii.

Nie jesteś pewien, czy przy rozpoczęciu swojej działalności gospodarczej możesz zdecydować się na ryczałt? Bardzo pomocna w przypadku przedsiębiorców może okazać się konsultacja ze specjalistą z biura rachunkowego. Dzięki odpowiedniej wiedzy i doświadczeniu wspólnie dopasujecie najkorzystniejszą formę rozliczenia firmy.