rozliczenie z ZUS przez przedsiebiorce Przedsiębiorca
13 listopada 2021

Rozliczenia z ZUS. Co powinien wiedzieć każdy przedsiębiorca?

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wieloma obowiązkami przedsiębiorcy. Należy do nich między innymi rozliczanie z ZUS, czyli płacenie składek na ubezpieczenie społeczne i podatków. Przedsiębiorca może płacić zarówno obowiązkowe, jak i dobrowolne składki. Do obligatoryjnych zaliczają się przede wszystkim ubezpieczenie emerytalne, rentowe, zdrowotne i wypadkowe, a do dobrowolnych chorobowe.

Przedsiębiorcy, którzy muszą płacić składki do ZUS

Polskie prawo nakłada na wielu przedsiębiorców obowiązek płacenia stałych i zmiennych składek do ZUS. Są to przede wszystkim ubezpieczenie emerytalne, rentowe, zdrowotne i wypadkowe oraz podatki dochodowe. Do terminowego uiszczania wpłat zobowiązani są:

  • przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG,
  • jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • wspólnicy spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej,
  • osoby wykonujące wolny zawód,
  • artyści,
  • właściciele publicznych lub niepublicznych placówek oświatowych.

Oczywiście, jak w każdym przypadku, również i tutaj obowiązują pewne wyjątki od reguły. Jeśli przedsiębiorca jednocześnie pracuje na etacie, jest zwolniony z płacenia składek do ZUS jako właściciel lub wspólnik firmy.

Rodzaje składek

Przedsiębiorca zobowiązany jest do rozliczenia z ZUS za siebie między innymi na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne. W jego skład wchodzą ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe. Można także skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, zdrowotnego oraz płacenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Jak informują pracownicy Biura Rachunkowego Profit, przedsiębiorcy, którzy dopiero założyli swoją działalność lub mają niewielkie przychody, mogą skorzystać z ulg.

Wysokość składek

Wysokość składek na ubezpieczenie wyraża się w procentach. Obecnie poszczególne stawki prezentują się następująco:

  • ubezpieczenie emerytalne – 19,52% podstawy,
  • rentowe – 8,00%,
  • chorobowe – 2,45%,
  • wypadkowe – od 0,67% do 3,33%.

Przedsiębiorca płaci także składki za pracownika. Są to przede wszystkim ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracownika jest wynagrodzenie brutto wraz ze wszystkimi dodatkami. Składki na ubezpieczenia społeczne mogą być finansowane przez pracownika i pracodawcę lub przez jedną z tych osób. Jeżeli pracownik jest na urlopie wychowawczym albo pobiera zasiłek macierzyński, składki opłaca państwo.