śrutowanie Przedsiębiorca
19 marca 2018

W jaki sposób działają kabiny śrutownicze?

Przygotowanie elementów metalowych do malowania, nakładania powłoki antykorozyjnej bądź spawania wymaga dokładnego ich oczyszczenia. Usunięcie zanieczyszczeń z elementów niewielkich nie stwarza zbyt wielkich trudności – problemy zaczynają się, kiedy przygotowywany obiekt ma znaczne rozmiary i nie da się go rozłożyć na mniejsze części. Takie gabaryty oczyszcza się w specjalnych pomieszczeniach, nazywanych kabinami śrutowniczymi.

Czym jest kabina śrutownicza?

Przeznaczenie kabiny śrutowniczej można bardzo łatwo wyczytać z jej nazwy – jest to specjalne pomieszczenie, dopasowane wielkością przestrzeni roboczej do rozmiarów oczyszczanych elementów, przeznaczone do obróbki powierzchniowej konstrukcji, części czy też blach, często nieporęcznych o znacznych gabarytach, przy pomocy śrutowania. Śrutowanie to z kolei forma obróbki powierzchni bardzo przypominająca piaskowanie – polega ona na nanoszeniu przy pomocy strumienia powietrza lub wody pod wysokim ciśnieniem ścierniwa, czyli drobnych cząstek metalu (śrutu) bądź korundu czy garnetu.

– Drobinki te z dużą prędkością uderzają w obrabianą powierzchnię, stopniowo odrywając od niej wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia i sprawiając, że nabiera ona pożądanej chropowatości, ułatwiającej nanoszenie w późniejszym czasie trwałych powłok lakierniczych czy antykorozyjnych – wyjaśnia specjalista firmy Severt.

Zadaniem kabiny śrutowniczej jest ograniczenie rozprzestrzeniania się ścierniwa podczas pracy – dzięki temu nie zanieczyszcza ono zakładu pracy i nie stwarza zagrożenia dla osób postronnych.

Jak działa kabina śrutownicza

W kabinie śrutowniczej znajduje się szereg urządzeń, umożliwiających sprawny przebieg całego procesu. Najważniejszym jest dysza czyszczarki, służąca do nanoszenia ścierniwa – obsługiwana jest ona ręcznie przez pracownika, który na bieżąco ocenia stan obrabianej powłoki. W kabinach znajduje się ponadto system wentylacji, pozwalający oczyszczać powietrze wewnątrz kabiny ze szkodliwych pyłów (co jest szczególnie istotne w przypadku śrutowania suchego – przy śrutowaniu mokrym część pyłu zostaje przechwycona przez strumień wody), a także system odzyskiwania i oczyszczania ścierniwa. Dzięki ich zastosowaniu korzystanie z kabiny śrutowniczej jest dużo bardziej oszczędne i przyjazne dla środowiska. Zamknięta kabina śrutownicza posiada również odpowiedni system oświetlenia, zapewniający optymalne warunki do pracy.

Praca w kabinie śrutowniczej

Rozpędzone do dużych prędkości, ostre drobiny ścierniwa stwarzają bardzo duże zagrożenie dla skóry i oczu, dlatego pracownicy podejmujący się pracy w kabinie śrutowniczej muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje, stosować się bezwzględnie do zasad bezpieczeństwa oraz posiadać odpowiednią odzież i sprzęt ochronny. Zabezpieczenie dróg oddechowych pracownika przed szkodliwym działaniem, powstającego w trakcie oczyszczania, pyłu stanowi specjalna szczelna przyłbica z zewnętrznym zasilaniem powietrza poddanego uprzednio filtracji.