pompy-prozniowe Przedsiębiorca
2 lipca 2018

Sposoby zastosowania bezolejowych pomp próżniowych

Pompy próżniowe to urządzenia pozwalające stwarzać warunki niezbędne do zachodzenia wielu rozmaitych procesów, m.in. chemicznych czy produkcyjnych. Tam, gdzie szczególnie istotna jest wysoka jakość uzyskiwanej w ten sposób próżni – a więc brak cząstek nie tylko ciał stałych, ale też gazów – zastosowanie znajdują zwłaszcza bezolejowe pompy próżniowe.

Jak wskazuje ich nazwa, eliminują one ryzyko kontaminacji oparami olejów czy smarów. Wykorzystane w tych urządzeniach rozwiązania konstrukcyjne zapewniają zresztą hermetyczną szczelność, całkowicie izolując przepompowywane gazy od łożysk i układu napędowego, dzięki czemu w tego rodzaju pompach zastosować można smary o lepszych właściwościach niż te, którymi dysponują smary próżniowe.

To z kolei przekłada się na większą bezawaryjność i niższe koszty eksploatacyjne – podkreśla przedstawiciel firmy Grados.

Laboratoria

Wytworzenie warunków zbliżonych do próżni jest kluczowe dla procesów filtracji czy destylacji kwasów i rozpuszczalników oraz w pracy z kondensującymi się parami. Bezolejowe pompy próżniowe znajdują więc szerokie zastosowanie w różnego rodzaju laboratoriach badawczych (np. w branży chemicznej lub farmaceutycznej), gdzie odgrywają istotną rolę także w analizie próbek, jak również w przygotowywaniu tych ostatnich – chociażby przez dokładne ich osuszanie.

Branża spożywcza

Nie można też przecenić znaczenia bezolejowych pomp próżniowych w przemyśle spożywczym. Wykorzystywane są bowiem chociażby do liofilizowania żywności, ale też do pakowania jej w tzw. modyfikowanej atmosferze (MAP), dzięki czemu zachowuje ona na dłużej swój aromat, smak, własności odżywcze i świeżość. Na wysoką jakość produktów spożywczych pompy te wpływają również poprzez umożliwienie organizacji transportu pneumatycznego, a także „bezdotykowego” przenoszenia, otwierania i uszczelniania opakowań. Użycie tej technologii nie ogranicza się zresztą tylko do branży spożywczej.

Produkcja

Odpowietrzanie próżniowe ważne jest ponadto z punktu widzenia szeroko pojętych procesów produkcyjnych. Usunięcie pęcherzy powietrza z silikonu, żywicy, gipsu i innych płynnych materiałów formierskich pozwala uzyskać odlewy o wysokich parametrach technicznych, estetyce i żywotności, nawet przy wysokim poziomie skomplikowania kształtu. Takie same właściwości zastosowanie bezolejowych pomp próżniowych pozwala uzyskać chociażby w tworzeniu różnego typu powłok i laminatów.

Inne zastosowania

Pompy tego typu wykorzystywane są też w przemyśle tekstylnym, meblarskim i papierniczym, w branży  motoryzacyjnej i elektronicznej (m.in. do hodowli kryształów krzemu czy produkcji ekranów dotykowych albo baterii litowo-jonowych), a także w wysoko wyspecjalizowanych zastosowaniach. Wymienić tu można choćby mikroskopy skaningowe, chromatografy cieczowe, ultraszybkie wirówki, odzysk rozpuszczalników i rzadkich gazów, zasilanie pomp turbomolekularnych, spektrometrię masową indukcyjnie sprzężonej plazmy  czy fizykę wysokich energii.