Wywóz ścieków Przedsiębiorca
23 listopada 2021

Stały wywóz ścieków z zakładów produkcyjnych

Prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa wiąże się z produkowaniem odpadów, oraz ścieków. Każdy podmiot gospodarczy wytwarza ścieki przemysłowe zarówno o charakterze bytowo-gospodarczym jak i stricte produkcyjnym. Jeżeli firma nie ma podłączenia do kanalizacji bądź nieczystości, nie mogą być do takiej wpuszczane, konieczne jest ich regularne wywożenie. Na czym zatem polega odbiór i stały wywóz ścieków z podmiotów gospodarczych? Wyjaśniamy.

Ścieki jako produkt uboczny procesu wytwarzania

Proces produkcyjny wiąże się na ogół z powstaniem odpadów oraz ścieków przemysłowych, a także ścieków komunalnych. Są one niebezpieczne dla człowieka i środowiska naturalnego, z tego powodu należy je odpowiednio zagospodarować oraz zutylizować. Nieczystości płynne cechują się wysoką zawartością szkodliwych substancji, z tego też powodu oczyszczenie ich jest utrudnione. Chodzi tu w szczególności o ścieki z takich firm jak mleczarnie, ubojnie, zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego itp.

Ważnym etapem jest wywóz ścieków z zakładu produkcyjnego przez uprawnione, wyspecjalizowane jednostki.

Rodzaje ścieków i ich wywóz

Regularne opróżnianie zbiorników i szamb z przedsiębiorstw jest w wielu przypadkach konieczne, by utrzymać ciągłość produkcji. Stały wywóz wiąże się z cyklicznym odbiorem nieczystości, należy jednak pamiętać, że częstotliwość ta jest uzależniona od specyfiki prowadzonej działalności i indywidualnych potrzeb producenta. W uzasadnionych przypadkach dokonuje się również awaryjnego wywozu odpadów płynnych oraz ścieków przemysłowych, co ma na celu zapobiegnięcie nagłemu unieruchomieniu procesu produkcji.

Poza nieczystościami płynnymi wyspecjalizowane firmy, takie jak Gea-Nova, wywożą z terenu zakładu produkcyjnego również osady ściekowe, które również powstają w efekcie oczyszczania ścieków przemysłowych. Wśród nich znajdują się nie tylko ścieki przemysłowe oraz komunalne, ale również oleje, szlamy i tłuszcze.

Firmy wywożące odpady przyjmują do utylizacji określone rodzaje odpadów, które są dzielone na poszczególne grupy w oparciu o konkretne kody. I tak np. można wyróżnić: odchody zwierzęce, odpady poekstrakcyjne, surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa, osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych, odpadowa serwatka, odpady z destylacji spirytualiów i wiele innych.

Takie wyodrębnienie ma znaczenie z punktu widzenia późniejszego postępowania z nieczystościami (bezpiecznym oczyszczaniem ich i utylizacją).