Przedsiębiorca
19 marca 2019

Standaryzacja druku – czym jest i czemu służy

Standaryzacja w drukowaniu ma na celu zdefiniowanie możliwie niewielkiej ilości krzywych charakterystycznych wraz z ich tolerancjami. Umożliwia to drukowanie nakładów dobrej jakości w korzystnych cenach, niezależnie od tego jakie właściwości mają urządzenia wykorzystywane do wykonywania form drukowych lub maszyn drukujących. Wyjaśniamy na czym polega i czemu służy standaryzacja druku.

Po co standaryzować druk?

Standaryzacja druku to termin bezpośrednio związany z techniką drukowania offsetowego. W tej technice, od oryginału do produktu końcowego, następują liczne procesy technologiczne, takie jak:

  • proces reprodukcji (wyciągi barw),
  • odbitki próbne,
  • drukowanie nakładu,
  • naświetlanie płyt drukowych.

W każdym z wyżej wymienionych etapów zmieniają się rozmiary elementów drukowanego rysunku. I tak, punkty rastrowe stają się większe lub mniejsze, a kreski cieńsze lub grubsze. Zachowanie się na każdym z tych etapów można opisać za pomocą krzywych charakterystycznych przenoszenia. Najbardziej znanymi są krzywe charakterystyczne przenoszenia rysunku na formę drukową i drukowania.

Celem wszystkich procesów reprodukowania jest doprowadzenie do tego, by druk był zgodny z oryginałem. Aby tego dokonać, przed rozpoczęciem drukowania znane muszą być wszystkie krzywe charakterystyczne przenoszenia. Tylko w takim przypadku zmiany wymiarów drukowanego oryginału mogą być kompensowane względem siebie. Zatem, celem standaryzacji w drukowaniu jest zdefiniowanie jak najmniejszej ilości krzywych charakterystycznych wraz z ich tolerancjami – tłumaczy ekspert reprezentujący firmę REPROGRAF.

Standaryzacji druku dokonuje się po to, aby drukowanie nakładów dobrej jakości było korzystne cenowo, bez względu na właściwości stosowanych urządzeń lub maszyn drukujących.

Jak standaryzować druk?

Aby dokonać standaryzacji druku, wszystkie fazy drukowania muszą być podporządkowane temu celowi i muszą być ciągle kontrolowane. Pomocne są w tej sytuacji pasemka kontrolne drukowania i pasemka kontrolne naświetlania form drukowych. Ponadto, bardzo przydatnym narzędziem są kolorymetry zainstalowane w maszynie drukującej.

Choć stosuje się wiele różnych systemów standaryzacji, to wszystkie z nich mają wspólny cel – ekonomiczną produkcję w jak najlepszej jakości. Warto dokonywać standaryzacji, ponieważ niesie ze sobą ogromne korzyści, takie jak zgodność z proofem oraz zadowolenie klientów.