szkolenia-na-elektryka Przedsiębiorca
24 sierpnia 2018

Szkolenie na uprawnienia elektryczne wraz z pomiarami. Cele programowe

Wykonywanie zawodu elektryka wymaga ciągłego aktualizowania wiedzy i regularnego potwierdzania posiadanych kwalifikacji. Choć z jednej strony oznacza to konieczność nieprzerwanej nauki, z drugiej motywuje do podnoszenia kwalifikacji i pozwala na systematyczne wspinanie się po stopniach kariery zawodowej. Największe możliwości mają niewątpliwie elektrycy, którzy postarali się o uprawnienia z pomiarami.

Podstawowe uprawnienia elektryczne

Osoby, które wiążą swoją przyszłość z pracą elektryka, na początek muszą się postarać o uprawnienia SEP w kategorii E lub E+D. Kategoria E uprawnia elektryka do wykonywania prac w zakresie eksploatacji (E) sieci energetycznych, a zatem np. do montażu, napraw i konserwacji urządzeń oraz instalacji elektrycznych.

Posiadacze uprawnień kategorii E+D mają oczywiście większe możliwości. Oprócz eksploatacji, mogą zajmować się również dozorem (D) pracy innych elektryków o węższych uprawnieniach, a także kierować ich pracą. Zatem zdanie egzaminu na łączone uprawnienia E+D pozwala starać się o zdobycie wyższej pozycji w zakładowej hierarchii, czyli awans i lepsze wynagrodzenie.

Największe możliwości dają jednak uprawnienia elektryczne z pomiarami. Elektryk posiadający takie kwalifikacje, może zajmować się nie tylko montażem i serwisem urządzeń elektrycznych jako wykonawca lub nadzorca ekipy, ale także samodzielnie dokonywać kontroli stanu technicznego oraz pomiarów elektrycznych i sporządzać odpowiednie  protokoły.

Szkolenia elektryczne z pomiarami

Warunkiem uzyskania uprawnień każdej kategorii jest przystąpienie do egzaminu państwowego i zaliczenie go z wynikiem pozytywnym. Co ważne, uprawnienia te wydawane są na określony czas. Po pięciu latach elektryk, który chce pozostać czynny zawodowo, musi ponownie zdać egzamin.

Konieczność cyklicznego potwierdzania wiedzy dotyczy wszystkich uprawnień elektrycznych. Najprostszym sposobem na szybkie i skuteczne przygotowanie się do egzaminu jest uczestnictwo w profesjonalnym szkoleniu. Sprawdźmy, na czym ono polega, na przykładzie zajęć organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy GALILEUM.

Szkolenie na uprawnienia elektryczne wraz z pomiarami obejmuje 10 godzin nauki, w tym wykłady teoretyczne i zajęcia praktyczne z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi pomiarowych. Wśród najważniejszych celów programu wymieniamy przygotowanie kursanta do wykonywania pomiarów:

  • rezystencji izolacji i uziemień,
  • skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
  • wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych,
  • rezystywności gruntu,

a także badań:

  • elektronarzędzi,
  • sprzętu ochronnego i dielektrycznego,
  • ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych.

Wiedza i umiejętności, zdobyte podczas szkolenia prowadzonego przez profesjonalistów, pozwalają elektrykowi z łatwością przejść przez egzamin kwalifikacyjny i szybko uzyskać pożądane uprawnienia.