Pompa nurnikowa Przedsiębiorca
2 października 2021

Szybka i ekonomiczna konserwacja. Jak dbać o stan pompy nurnikowej?

Pompy nurnikowe cechują się niezawodnością. Ich mocna konstrukcja i łatwość konserwacji sprawiają, że znajdują one zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu. Sprawdzają się przede wszystkim w udrażnianiu oraz czyszczeniu kanalizacji, systemów technologicznych, a także transportowania mediów i mycia ciśnieniowego. Cechują się na ogół stabilnymi parametrami, cichą pracą oraz pewnością działania. Zobacz, jak o nie dbać.

Warunki pracy pompy nurnikowej

Pompy nurnikowe często pracują w systemie ciągłym, w trudnych warunkach. Może to mieć wpływ na ich funkcjonowanie i częstotliwość występowania awarii. Przyczynami zaburzeń ich pracy może być zalewanie, z uwagi na:

  • niewielkie natężenie przepływu,
  • małą średnicę tłoka,
  • występowanie w pompie zaworów zwrotnych,
  • wysokie ciśnienie wypływu.

Sprawne działanie urządzenia gwarantują postępowanie zgodnie z zaleceniami producenta, ale również odpowiednia konserwacja.

Jak dbać o pompę nurnikową?

Aby uniknąć (wyeliminować skutki) dostania się powietrza do głowicy i przewodu ssawnego, należy zalać pompę odpowiednim płynem. Konserwacja pompy nurnikowej wymaga zachowania szczególnej ostrożności. Pompowane ciecze często są szkodliwe dla zdrowia i życia, toksyczne, trujące lub łatwopalne. Ważne w tym przypadku jest zadbanie o dobry stan uszczelek w urządzeniu.

Wszelkie czynności należy wykonywać na wyłączonej z sieci pompie. Konieczne jest uwzględnienie również innych zaleceń i przepisów, dotyczących bezpieczeństwa (np. w zakresie postępowania z substancjami niebezpiecznymi). Podjęcie czynności konserwatorskich wymaga rozhermetyzowania pompy i rur, a także spuszczenia cieczy z sekcji, która będzie serwisowana. Obsługa maszyny wymaga ponadto zapoznania się z jej specyfikacją techniczną i charakterem płynów, z którymi ona pracuje.

Eksperci z firmy J.J. Krupiński, zalecają, by wymieniać olej po około 4000 godzinach pracy pompy, nie rzadziej niż raz w roku. Zaleca się używanie olejów dobrej jakości, systematyczne sprawdzanie poziomu cieczy w urządzeniu, a w razie potrzeby, uzupełnienie jej. Równie ważne jest sprawdzanie, czy nie występują ewentualne przecieki przez uszczelkę wargową na tłoczysku i czy nie jest konieczna jej ewentualna wymiana.

Nie należy dopuszczać pompy do pracy bez cieczy roboczej. Co pół roku konieczne jest wymontowanie głowicy, przeczyszczenie zaworów i wymiana uszczelnień tłoka. Zaleca się również sprawdzenie powierzchni ślizgowej tłoka – zarysowania powodują konieczność wymiany tej części.