Tanie promy, czyli jakie? Transport promowy, a rachunek ekonomiczny Przedsiębiorca
18 marca 2018

Tanie promy, czyli jakie? Transport promowy, a rachunek ekonomiczny

W transporcie, jak w każdym innym sektorze gospodarki, siłą napędową jest pieniądz. Żadna firma nie pracuje charytatywnie, toteż wszystkie działania i usługi nastawione są przede wszystkim na zysk. Niezwykle rozbudowana infrastruktura i szeroka dostępność rozmaitych środków transportu sprawia, że wybór najlepszych logistycznie rozwiązań jest naprawdę skomplikowany.

Firmy, zajmujące się wymianą handlową na arenie międzynarodowej, muszą dbać nie tylko o jakość i atrakcyjność oferowanych towarów, ale także wybór najkorzystniejszych form transportu do odbiorców, zlokalizowanych w różnych miejscach na świecie – mówi ekspert z przedsiębiorstwa BOTRANS.

Rachunek ekonomiczny w logistyce

Wobec stałego wzrostu ilości międzynarodowych przewozów towarowych, konieczne jest poszukiwanie takich rozwiązań logistycznych, które zapewnią transport szybki, bezpieczny i możliwie najmniej kosztowny. Wybór sposobu wysyłki towarów za granicę nigdy nie jest przypadkowy, musi opierać się na rzetelnym rachunku ekonomicznym, który zapewnia opłacalność transportu.

Rachunek ekonomiczny jest jedną z podstawowych kategorii w ekonomii, powszechnie stosowaną również przez firmy spedycyjne i transportowe. Dzięki niemu możliwe jest precyzyjne porównanie nakładów, jakie należy przeznaczyć na realizację danego transportu z zamierzonymi efektami finansowymi.

W logistyce stosuje się wariant rachunku ekonomicznego z nadrzędną zasadą najmniejszego nakładu, czyli oszczędności środków, czego efektem jest minimalizacja kosztów poniesionych na realizację przewozu, co pozwala przewoźnikowi osiągnąć możliwie największe korzyści.

Jak wybrać tani prom cargo?

Największy udział w ogólnym transporcie mają niezmiennie przewozy realizowane samochodami. Kiedy dany ładunek musi pokonać trasę przebiegającą przez morze, spedytor ma do wyboru różne możliwości, takie jak nadanie towarów w kontenerach samolotem lub transport morski. Dla przewoźników realizujących transport w Europie najbardziej opłacalnym rozwiązaniem jest przeprawa promowa.

Wybór promu towarowego stwarza kolejną okazję do oszczędności. Trasy między poszczególnymi portami obsługiwane są przez różnych armatorów, którzy oferują swoim klientom rozmaite rozwiązania i ceny. Co konkretnie składa się na cenę biletu na prom i jak znaleźć najtańszego przewoźnika?

Na koszty przeprawy promowej składa się stawka podstawowa oraz dodatek paliwowy, którego wysokość ustalana jest przez armatora. Dodatkowo, do kosztu przeprawy armator dolicza rozmaite dodatki, np. za wagę frachtowanego ładunku czy przewóz ładunków ponadgabarytowych i niebezpiecznych.

Biorąc pod uwagę złożoność czynników, wpływających na cenę biletu na prom towarowy, wybór najlepszego rozwiązania nie jest zadaniem łatwym. Z pomocą przychodzą doświadczeni agenci, czyli pośrednicy między armatorami oraz załadowcami. Warto zauważyć, że agent nie tylko wybiera najkorzystniejsze połączenie dla załadowcy, czyli eksportera bądź spedytora, ale jako osoba współpracująca bezpośrednio z armatorem, dysponuje także niższymi stawkami podstawowymi.

Podsumowując, przeprawa promowa jest najtańszym sposobem dostarczenia towaru do krajów zamorskich, ale możliwe jest dodatkowe obniżenie kosztów transportu i ułatwienie wszystkich formalności związanych ze spedycją morską, dzięki współpracy z pośrednikiem.