Przedsiębiorca
6 maja 2019

Tłumaczenia pisemne. Ogólna charakterystyka

Praca w zakresie tłumaczeń pisemnych jest ciekawą opcją dla osób mających łatwość nauki języków, smykałkę do podróży i poznawania innych kultur. Często „wkładamy do jednego worka” tłumaczenia pisemne i ustne, sądząc, że wymagają takich samych umiejętności. Istotnie, obie specjalizacje wymagają zaawansowanej znajomości języka, oprócz tego wymagają jednak szlifowania trochę innych umiejętności, predyspozycji czy nawet innego rodzaju temperamentu.

Rodzaje tłumaczeń pisemnych

Tłumaczenia dzielimy na tłumaczenia o charakterze ogólnym, przysięgłe  i  specjalistyczne. Za tłumaczenia o charakterze ogólnym uznaje się tłumaczenia tekstów, które w zakresie używanej terminologii nie wykraczają ponad poziom ogólnego wykształcenia średniego. Tłumaczenia specjalistyczne wymagają znajomości terminologii fachowej, co najmniej na poziomie wykształcenia średniego dotyczącego danej dziedziny. Mogą mieć różny stopień trudności, wymagać znajomości np. żargonu, archaizmów, gwary, sloganów z reklam czy wiedzy z mniej znanej, specjalistycznej dziedziny.

Tłumaczenia przysięgłe mogą być wykonywane przez tłumacza, który zdał specjalny egzamin państwowy w tym zakresie – wyjaśnia specjalista z firmy Adex działającej na Śląsku –  i jest traktowany jak osoba zaufania publicznego. Przekłada dokumenty urzędowe, procesowe, uwierzytelnia obcojęzyczne odpisy dokumentów, poświadcza odpisy i tłumaczenia innych tłumaczy.

Specyfika tłumaczenia pisemnego

W tłumaczeniu ustnym ważna jest umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi, reagowania na bieżąco, tłumaczenia w taki sposób, by rozmówcy mogli się szybko porozumieć. W tłumaczeniach pisemnych jest więcej czasu na ich przygotowanie. Za tłumaczem pisemnym tekst idzie w świat, często podpisany jego nazwiskiem. Wymaga dociekliwości, staranności, ciągłej pracy ze słownikiem, dużej koncentracji i umiejętności pracy samodzielnej. Trzeba wciąż poszerzać wiedzę merytoryczną, umieć wyszukiwać informacje na poziomie zaawansowanym. Profesjonalne tłumaczenie nie polega na przekładaniu słowo w słowo, przebiega w dwóch etapach. Najpierw tekst trzeba dogłębnie zrozumieć, później wyrazić jego przekaz w innym języku.

Umiejętności tłumacza pisemnego

By wykonać tłumaczenie pisemne, potrzebna jest też wiedza o samym procesie przekładu tekstu pisemnego. Trzeba umieć przekazać czytelnikowi wiedzę o różnicach kulturowych, nieprzetłumaczalną grę słów, regionalizmy, wiedzieć, kiedy ulec a kiedy oprzeć się pokusie „poprawiania” tłumaczonego tekstu. Warto znać specjalistyczne programy komputerowe np. Computer Assisted Translation.