Transport trumny Przedsiębiorca
18 listopada 2020

Transport zwłok w świetle przepisów

Śmierć osoby, z którą byliśmy szczególnie związani zawsze stanowi ogromny cios, po którym następuje pełna zadumy i smutku żałoba. Stan ten niezwalania nas jednak od dopełnienia wszelkich obowiązków pogrzebowych, prowadzących do godnego i podniosłego ostatniego pożegnania. Decyzje, jakie musimy wówczas podjąć do najłatwiejszych nie należą, nie wspominając już o wyjątkowym stopniu skomplikowania niektórych związanych z nimi spraw.

W czasach obecnych, o wiele częściej niż miało to miejsce dawniej, pojawia się konieczność sprowadzenia szczątków zmarłego z innego miasta, czy nawet kraju. Wiąże się to oczywiście z tym, że coraz więcej ludzi decyduje się z różnych względów – głównie tych zawodowych – na bardziej mobilne życie. Poniżej, w artykule przygotowanym dzięki pomocy gdyńskiego zakładu pogrzebowego „Concordia”, dokładniej przyjrzymy się kwestii transportu zwłok, powołując się przy tym na obowiązujące w tym momencie przepisy. Zapraszamy do dalszej lektury.

Krajowy transport zwłok – wprowadzenie

Gdy wszystko dzieje się na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, odległość nie przekracza przy tym 60 km, a sam przewóz ciała odbywa się za pomocą transportu drogowego, nie wymaga się żadnych specjalnych zezwoleń, które potrzebne będą oczywiście w innych przypadkach. Mowa tu o korzystaniu ze statków, samolotów, a także kolei, jak również o używaniu samochodów, jeśli droga przekracza tylko owy, wyżej podany limit.

Dokument wydawany przez powiatowego inspektora sanitarnego

W tym przypadku wydaniem stosownego dokumentu zajmuje się odpowiedni powiatowy inspektor sanitarny – właściwy dla miejsca, z którego zwłoki zostaną przewiezione. Zanim to jednak nastąpi osoby uprawnione do pochowania zmarłego będą musiały wystosować do urzędu dedykowany, pisemny wniosek. Decyzje tego typu co do zasady wydaje się natychmiastowo, w razie jakichkolwiek problemów nie później jednak niż w terminie do trzech dni.

Warunki przewozu

Co ważne, w tych oto sytuacjach ciało składa się w szczelnej drewnianej trumnie, wypełnionej pięciocentymetrową warstwą substancji płynochłonnej, opieczętowanej przez inspektora sanitarnego, obecnego przy całej procedurze. Ponadto na czas przewozu trumnę taką umieszcza się w – odpornym na uszkodzenia mechaniczne, wyprodukowanym z nieprzepuszczalnego tworzywa sztucznego – worku, który po dotarciu szczątków na miejsce, zdejmuje się i spala.

Transport zwłok do Polski – co należy wiedzieć?

Transport zwłok do naszego państwa wymaga natomiast zarówno pozwolenia starosty, urzędującego w miejscu przyszłego pochówku zmarłego, jak również aprobaty polskiego konsula, powiadamianego tuż po pozytywnym rozpatrzeniu sprawy przez rodzimą administrację. Owe dokumenty wydane mogą zostać nie tylko najbliżej rodzinie, ale także osobom do czwartego stopnia pokrewieństwa. Mimo tego, że pismo wystawiane przez starostę płatne nie jest, przedstawicielstwo zagraniczne pobierze już od nas właściwą taksę, różną w zależności od kraju.

Obostrzenia sanitarne

Warto przy tym pamiętać, że w przypadku zgonu, którego przyczyną była jedna z wymienionych w ustawie chorób zakaźnych, pozwoleń na przewóz nie wydaje się przed upływem dwóch lat. Sam transport, niezależnie od tego, w jakim czasie od śmieci jest realizowany, musi oczywiście odbywać się w warunkach zapewniających należyte techniczne i sanitarne bezpieczeństwo, przy pomocy specjalnie przystosowanego pojazdu. Po każdorazowym przewiezieniu szczątków, taki samochód, statek, czy też samolot, należy szczegółowo zdezynfekować, wykorzystując do tego płyn likwidujący wirusy, bakterie oraz grzyby.