Przedsiębiorca
9 kwietnia 2019

Typologia kruszyw produkcji krajowej

Polskie normy, dokładnie przewidują jakie kruszywa powinny być użyte do danych celów. Każdy materiał sypki, określany jest bowiem pod kątem kilkudziesięciu parametrów fizyko-chemicznych, które określają szczegółowe analizy laboratoryjne z dziedziny gleboznawstwa. Ważne jest między innymi uziarnienie, zawartość nadziarna, zawartość pyłu, wodoprzepuszczalność, wartość CBR, zawartość wody, oraz inne cechy środowiskowe. Poznaj typologię kruszyw produkcji krajowej.

Kruszywa naturalne, sztuczne oraz recyklingowe

Podstawowy podział kruszyw, kategoryzuje je na te naturalne, sztuczne, a także recyklignowe. Za pierwsze uważa się kruszywa, których pochodzeniem są złoża naturalne, które poddawana są obróbce mechaniczne. Druga grupa to surowce mineralne, powstałe na skutek obróbki przemysłowej m.in. cieplnej. Za kruszywa recyklingowe, uznaje się zaś te, które są rezultatem przeróbki materiałów budowlanych – mowa między innymi o kruszywie powyburzeniowym.

Warto wiedzieć! Kruszywa naturalne dzieli się na te żwirowe, a także łamane. Surowce sztuczne, produkowane są zaś z gliny, łupków, czy też iłów.

Kruszywa lekkie, zwykłe i ciężkie

Kolejny sposób kategoryzacji kruszyw, dzieli ja ponownie, na trzy różne grupy. Pierwszą z nich jest ta, do której zalicza się materiał lekki. Stanowi go tylko i wyłącznie kruszywo o gęstości poniżej 2000 Mg/m3. Pomiar dokonywany jest zaś zawsze na surowcu suchym. Grupa druga to kruszywo zwykłe o gęstości w stanie suchym 2000–3000 Mg/m3, a trzecia wyróżnia surowiec ciężki. Mowa o niej jeśli gęstość danej frakcji, przekroczy poziom 3000 Mg/m3.

Kategoryzacja według norm PN-EN

Nie tylko dziedzina gleboznawstwa, czy też kopalnie, kategoryzują kruszywa. Ważny podział dokonany został również według restrykcyjnych norm krajowych oraz europejskich. Prawna kategoryzacja, ważna jest zaś po to, aby łatwiej można było przestrzegać regulacji, związanych z wykorzystaniem danego surowca, do konkretnych celów, np. budowlanych. Ma to zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa, a także odpowiednią jakość. Wyróżniamy zatem między innymi:

 1. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.
 2. PN-EN 13193 Kruszywa do zaprawy.
 3. PN-EN 13055 cz. 1 i 2. Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i zaczynu.
 4. PN-EN 13383-1 Kamień do robót hydrotechnicznych.
 5. PN-EN 13450 Kruszywa na podsypkę kolejową.
 6. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
 7. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

Podział przygotowany przez dystrybutorów

Również dystrybutorzy dla ułatwienia zakupów swoim klientom, kategoryzują dodatkowo oferowane wyroby. Przyglądając się np. ofercie handlowej, jednej z najlepszych polskich firm w branży handlu kruszywami – mowa o Krakowskich Zakładach Eksploatacji Kruszywa – można wyróżnić m.in.:

 • kruszywo drobne 0/0,5 mm, kruszywo drobne 0/2 mm
 • kruszywo grube 16/31,5 mm, kruszywo grube 16/45 mm, kruszywo grube 16/63 mm, kruszywo grube 2/16 mm, kruszywo grube 2/31,5 mm, kruszywo grube 2/8 mm, kruszywo grube 63/200 mm, kruszywo grube 8/16 mm
 • kruszywo naturalne 0/8 mm
 • kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm, kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm (głównie piaskowe), kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm (kruszone), kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0/45 mm.