ubezpieczenie-transportu Przedsiębiorca
21 lutego 2019

Ubezpieczenie transportu. Dlaczego warto o nie zadbać?

Każdej osobie czy firmie, która zleca transport towaru zależy, by dotarł on na miejsce bez szwanku. Po drodze mogą wydarzyć się jednak różne rzeczy – awaria, kradzież, zniszczenie mienia itp. By oszczędzić sobie nerwów, warto pomyśleć o ubezpieczeniu transportowym (cargo). Chroni ono towar przez cały okres transportu, także podczas załadunków, rozładunków czy składowania.

Przewoźników i spedytorów chroni zwykle polisa OC. Niestety, by wypłacono z niej odszkodowanie muszą zajść pewne szczególne okoliczności. Towar jest chroniony wówczas, gdy szkoda powstanie z winy przewoźnika lub spedytora. Ponadto odszkodowanie z polisy OC nie pokrywa zazwyczaj 100 proc. wartości ładunku. Rozwiązaniem o wiele lepiej zabezpieczającym interesy właściciela towaru jest ubezpieczenie cargo. By uzyskać rekompensatę z tego tytułu wystarczy wykazać sam fakt powstania szkody.

Zakres i rodzaje ubezpieczenia cargo

Ubezpieczenie cargo opłaca się przede wszystkim w przypadku transportu przesyłek o dużej wartości w stosunku do wagi. Nie oznacza to jednak, że nie można objąć ochroną rzeczy osobistej, która ma dla właściciela ogromną wartość sentymentalną.

Ubezpieczenie transportu występuje zwykle w kilku wariantach. Podstawowy obejmuje najczęstsze zdarzenia losowe, np. huragany, pożary, wypadki czy ulewy. Kolejny wariant rozszerza ochronę o kradzieże i włamania. Pełne ubezpieczenie cargo zabezpiecza niemal przed wszystkimi zdarzeniami losowymi, choć oczywiście OWU zawiera spory katalog wyłączeń odpowiedzialności. Odszkodowania możesz nie uzyskać na przykład, gdy dostawa opóźni się w wyniku strajku. Wiele zależy od rodzaju (krajowy, międzynarodowy) i środka transportu (samolot, statek, ciężarówka).

Polisa cargo może być jednorazowa (np. na konkretną trasę w konkretnym dniu) lub obrotowa i obejmować wszystkie towary danego przedsiębiorcy, transportowane przez tego samego przewoźnika.

Z ubezpieczenia możesz skorzystać zarówno gdy zlecasz transport zewnętrznemu przewoźnikowi, jak i wtedy, kiedy zajmujesz się nim sam.

Jeżeli przewozimy towar własnym środkiem transportu, ubezpieczenie działa zwykle od momentu zakończenia załadunku, do momentu jego dostarczenia. Wyładunek nie jest już chroniony polisą cargo. Korzystając z usług przewoźnika ochronę ubezpieczeniową mamy zapewnioną od momentu przyjęcia towaru w miejscu nadania, aż po wydanie go w miejscu docelowym – wyjaśnia ekspert z firmy Latis Logistics.

Klauzule w ubezpieczeniach międzynarodowych

Zawierając ubezpieczenie cargo na transport międzynarodowy możesz spotkać się z terminem Instytutowe Klauzule Ładunkowe (ICC). Pierwotnie dotyczyły one transportu morskiego, obecnie jednak mają charakter uniwersalny. Klauzule mogą być opatrzone pierwszymi trzeba literami alfabetu, gdzie A oznacza pełną ochronę ubezpieczeniową, a B i C z wyłączeniem niektórych ryzyk, np. pożaru czy wypadku. Osobne klauzule przeznaczone są dla szczególnych rodzajów transportu (lotnicza AirCargo) lub ryzyka (wojna, strajk).

Ubezpieczenie cargo jest najpewniejszym sposobem na uzyskanie odszkodowania. Wiele firm  transportowych ma je w swojej ofercie. Zlecając przewóz ważnego lub wartościowego towaru warto odpowiednio się zabezpieczyć.