Mężczyzna w fabryce Przedsiębiorca
3 maja 2021

Układy smarowania jedno i wieloliniowe – porównanie.

Cały niemal przemysł wymaga stosowania smarów, czyli substancji zmniejszających tarcie między sąsiednimi powierzchniami, które muszą się stykać. Sposób doprowadzania smarów zależy od potrzeb danego układu czy maszyny. W marginalnych przypadkach możliwe jest smarowanie ręczne. Jednak w większości sytuacji niezbędne jest systemowe podawanie smarów, co czynią tzw. systemy centralnego smarowania. Dzieje się tak w przypadku niedostępności podzespołów wymagających smarowania.

Jaka jest rola układów smarowania?

 Rolą układu smarowania jest sprawne i precyzyjne dostarczenia środka smarującego do wszystkich punktów, gdzie jest potrzebny. Układy centralnego smarowania, które dostarczamy, mają szerokie zastosowanie przy doprowadzaniu smarów do trudnodostępnych punktów maszyn i  linii technologicznych. Można też wspomnieć o wszelkich maszynach używanych w przemyśle, łożyskach liniowych, łańcuchach i częściach pojazdów oraz maszynach rolniczych. Rolą tych układów jest regularne dostarczanie im środka smarującego.

–  Tego typu układy można podzielić na dwa rodzaje: jednoliniowe i wieloliniowe. Wybór odpowiedniego układu smarującego zazwyczaj zależy od potrzeb i specyfiki produkcji danego przedsiębiorstwa – wyjaśnia przedstawiciel firmy UKŁADY CENTRALNEGO SMAROWANIA.

Jednoliniowy układ smarowania

 Układ jednoliniowego smarowania znajduje zastosowanie głównie w przemyśle maszynowym i spożywczym. Jego zasada działania polega na tym, że smar przechodzi głównym kanałem i mija po drodze następujące po sobie rozdzielacze. Gdy smar znajdzie się przy ostatnim punkcie rozdziału, ciśnienie wzrasta i cały cykl się powtarza.

 Zaletami tego układu jest prostota, stosunkowo niska cena i proste możliwości rozbudowy. Sama obsługa nie nastręcza również większych trudności. Jednoliniowy układ smarowania nie wymaga dużych ilości substancji smarującej. Wadami natomiast są wrażliwość na zanieczyszczenia i brak dokładnej kontroli jego pracy.

Dwuliniowy układ smarowania

Czynnikiem, który odróżnia oba systemy automatycznego smarowania, czyli jedno i dwuliniowy jest fakt, że w tym drugim przewody pracują niejako na zmianę. Układ dwulinowy zbudowany jest z szeregu rozdzielaczy smaru, połączonych z dwoma liniami głównymi wypełnionymi smarem lub olejem, które są względem siebie równoległe. Podczas pracy pompy pod ciśnieniem wprowadzają ,za pomocą zaworu inwersyjnego, smar do jednego przewodu a drugi chwilowo nie pracuje, pełniąc rolę przewodu odprężającego. Oba przewody pracują naprzemiennie, a każdy z nich podczas jednego cyklu dostarcza smaru do połowy punktów wymagających smarowania.

Taki sposób pracy układu dwuliniowego pozwala na smarowanie większej ilości punktów. Ich liczba dochodzi nawet do kilkuset. Układ ten, dzięki specyficznej budowie znosi spore ciśnienie, dzięki czemu dawki smarowania są precyzyjnie odmierzone. Do dodatkowych zalet należy niezawodność oraz możliwość pełnego monitorowania jego pracy.

 Układ dwuliniowy stosowany jest głównie w pracy maszyn wysoko obciążonych, które pracują w trudnych warunkach, gdzie poszczególne podzespoły znajdują się daleko od siebie, ale wymagają regularnego smarowania.