Przedsiębiorcy Przedsiębiorca
15 grudnia 2020

Ułatwienia podatkowe związane z tzw. tarczą antykryzową

Wprowadzona 4 czerwca 2020 roku Tarcza antykryzysowa 4.0 sprawiła, że niektóre z przepisów podatkowych zostały dopasowane do nowej sytuacji i wyzwań związanych z pandemią COVID-19 w celu zmniejszenia jej oddziaływania na gospodarkę. Na jakie ułatwienia mogą więc liczyć przedsiębiorcy w związku z wprowadzeniem przez sejm kolejnej wersji tarczy antykryzysowej? 

Wydłużony czas na przekazywanie rozliczeń PIT 

Pierwszymi zmianami korzystnymi dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników i wypłacających im wynagrodzenie w ramach umowy o pracę, umów zlecenie, umów o dzieło oraz z tytułu praw autorskich jest możliwość wydłużenia okresu, w jakim mogą zostać odprowadzone zaliczki PIT. Aby móc skorzystać z tej możliwości, przedsiębiorcy muszą jedynie być w stanie wykazać, że ich firma poniosła straty ekonomiczne w wyniku negatywnych konsekwencji pandemii. 

Możliwość rezygnacji z zaliczek uproszczonych 

Podatnicy PIT prowadzący pozarolnicza działalność gospodarczą oraz podatnicy CIT mogą zrezygnować z zaliczek uproszczonych w ciągu roku podatkowego. Wystarczy, że ich przychód za zeszły rok nie przekroczył 2 mln euro, a oni sami doświadczyli negatywnych skutków ekonomicznych w czasie pandemii. Aby skorzystać z tego rozwiązania, podatnik musi poinformować o tym właściwy US w zeznaniu rocznym za 2020 rok. 

Możliwość rozliczenia wstecznie strat podatkowych 

Podatnicy PIT, którzy ponieśli z powodu COVID-19 stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2020 roku lub w przypadku podatników CIT w 2020 i 2021 oraz uzyskali w bieżącym roku przychody co najmniej niższe o 50% w porównaniu do przychodów z ubiegłego roku, mogą złożyć korektę zeznania za 2019 rok we właściwym dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej Urzędzie Skarbowym. Dzięki temu mogą oni jednorazowo obniżyć o wysokość strat poniesionych w 2020 roku dochody lub przychody uzyskane w roku poprzednim, jednak nie o więcej niż 5 mln złotych. 

Jak skorzystać z ułatwień przysługujących w ramach tarczy antykryzysowej 4.0? 

Prezentowane w czwartej wersji tarczy antykryzysowej rozwiązania dają wiele możliwości dla przedsiębiorców, o to, jak z nich skorzystać poprawnie zapytaliśmy jednak specjalistę z biura doradztwa podatkowego oraz usług księgowych w Warszawie Experto in Tributis S.A. 

Ilość zmieniających się przepisów w związku z wprowadzanymi tarczami antykryzysowymi jest tak duża, że przedsiębiorcy czują się w tej sytuacji najzwyczajniej w świecie zagubieni. Nie wiedzą z czego, kiedy i na jakich warunkach mogą skorzystać, dlatego też najlepszym rozwiązaniem w takim przypadku jest skorzystanie z konsultacji z doradcą podatkowym. Dzięki temu sytuacja danego przedsiębiorcy zostanie przeanalizowana pod indywidualnym kątem, a dostępne dla niego rozwiązania dobrane do spełnianych przez niego warunków. Działanie na własną rękę zwłaszcza w kwestiach związanych z podatkami jest ryzykownym posunięciem, dlatego też osobiście odradzam to przedsiębiorcom, którzy nie chcą się narażać na niepotrzebne kontrole lub – co gorsza – kary administracyjne. 

Pełną listę ułatwień podatkowych wprowadzonych przez rząd w ramach Tarczy Antykryzysowej 4.0 można znaleźć na stronie Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii.