Ulga termomodernizacyjna Przedsiębiorca
29 stycznia 2019

Ulga termomodernizacyjna od 2019. Komu przysługuje?

Od tego roku podatnicy, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego mają prawo do ulgi podatkowej w PIT-36, PIT-37, PIT-36L lub PIT-28. Ulga ta przysługuje od jako odliczenie od dochodu wydatków na termomodernizację budynków jednorodzinnych. Takiego odliczenia dokonać można w wartości 23% wydatków na zakup materiałów budowlanych, urządzeń oraz usług mających na celu termomodernizację budynku. Sprawdźcie, co trzeba wiedzieć o tej uldze.

Jak skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Aby móc skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej trzeba, jeszcze przed poniesieniem wydatków na ten cel, przeprowadzić na nieruchomości audyt energetyczny. Na jego podstawie będzie można dopiero przeprowadzić remont i rozliczać wydatki, które potem będzie można odliczać od dochodu w podatku dochodowym (w deklaracji rocznej).

Ulga termomodernizacyjna dotyczy tylko i wyłącznie właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, a więc budynków wolnostojących lub budynków w zabudowie szeregowej, grupowej i bliźniaczej, stanowiących konstrukcyjnie samodzielną całość, w których dopuszcza się wydzielenie nie więcej, niż dwóch lokali mieszkalnych lub jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o całkowitej powierzchni nieprzekraczającej 30 proc. powierzchni całkowitej budynku – wylicza nasz rozmówca reprezentujący firmę 499.

Kto nie skorzysta z ulgi termomodernizacyjnej?

Z odliczenia nie skorzystają właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych (blokach), ani lokali przemysłowych w tego typu budynkach. Co więcej, jeśli z ulgi korzystać mogą tylko właściciele budynków mieszkaniowych, to pod znakiem zapytania stawia to budynki w większej części wykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej.

Nie ma także podstaw, by z ulgi można było skorzystać z tytułu wydatków poniesionych na modernizację techniczną budynków, które przynależą do gospodarstw domowych, w tym garaży, budynków gospodarczych i stodół. Wyjątkiem są te budynki, które tworzą z domem jedną bryłę, bo wtedy również uznawane są za służące celom mieszkalnym.

Z ulgi nie może skorzystać także ten, kto ponosi wydatki na budynek nie będący jego własnością, a którym dysponuje w ramach praw zależnych, np. na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia i leasingu. Nie można odliczać również wydatków finansowych podatnika finansowanych przez kogoś innego.