znak-towarowy Przedsiębiorca
22 czerwca 2018

Unijny znak towarowy – jak powinien wyglądać?

23 marca 2016 roku unijny znak towarowy zastąpił wspólnotowy znak towarowy. Ma taki sam zakres ochrony, zmianie uległa jedynie nazwa. Kompetencje Wspólnoty Europejskiej, która przestała istnieć 30 listopada 2009 roku, przejęła Unia Europejska, dlatego konieczna była również zmiana nazewnictwa i dostosowanie znaków do obecnych czasów. Jak dzisiaj ma wyglądać unijny znak towarowy?

Rodzaje unijnych znaków towarowych i zasady ich przedstawienia

Poznajmy poszczególne rodzaje unijnych znaków towarowych i sprawdźmy, w jaki sposób powinny wyglądać, aby respektowały przepisy prawne.

Najpopularniejsze unijne znaki towarowe to:

  • słowny znak towarowy – ma składać się wyłącznie z słów, liter lub cyfr,
  • graficzny znak towarowy – składa się z niestandardowych znaków, elementów graficznych i elementów graficzno-słownych. W tym przypadku nastąpiły duże zmiany w prawie odnoszących się do unijnego znaku towarowego, ponieważ nie można już zgłaszać kolorów znaku. Jeśli kolory występują, to należy dokonać zgłoszenia wszystkich niezbędnych elementów znaku,
  • kształt – znaki towarowe to nie tylko układy słów i elementy graficzne, ale też opakowania, wygląd produktu czy jego kształt. W takim znaku mogą być również zawarte elementy słowne i graficzne. Taki znak należy przedstawić w formie graficznej reprodukcji kształtu,
  • pozycja – znak towarowy umieszczony na produkcie. Taki rodzaj znaku należy przedstawić reprodukcją, dokładnie pokazującą, jak przedstawiony jest znak, jaki jest jego rozmiar i proporcja względem towaru, na którym jest umieszczany. Opis znaku nie jest obowiązkowy,
  • pojedynczy kolor lub kombinacja kolorów – do przedstawienia znaku należy wykonać reprodukcję barwy i wskazać ją przez odniesienie do powszechnie używanego kodu. Podanie kodu jest obowiązkowe!
  • znak towarowy dźwiękowy – dźwięk lub kombinacja dźwięków. Taki unijny znak towarowy należy przedstawić w postaci pliku audio albo zapisu muzycznego.

Stosowanie się do niniejszych zasad ma poprawić czytelność znaczeń i ułatwić wyszukiwanie unijnych znaków towarowych w rejestrze. Należy również dodać, że od wspomnianej daty unijny znak towarowy można zarejestrować bez formy graficznej.

Kto pomaga w rejestracji unijnych znaków towarowych?

Jeżeli chcemy mieć pewność, że dostosujemy się do obowiązującego prawa, powinniśmy korzystać z usług profesjonalnej kancelarii prawno-patentowej, takiej jak Kancelarii BELLEPAT. Świadczy usługi w zakresie realizacji ochrony wynalazków, rejestracji krajowych znaków towarowych, unijnych znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych i użytkowych. Kancelaria wykonuje również badania patentowe, opracowuje niezbędną dokumentację patentową oraz dokonuje zgłoszeń w odpowiednich urzędach, aby uniknąć sporów na drodze administracyjnej i sądowej. Warto korzystać z usług specjalistów oraz we właściwy sposób chronić swoje wynalazki i pomysły.