Gazy cieplarniane Przedsiębiorca
13 listopada 2019

Ustawa F-gazowa. Czynniki chłodnicze bez tajemnic

Emitowane do atmosfery fluorowane gazy cieplarniane mają ogromny wpływ na postępujące zmiany klimatyczne. To właśnie z tego powodu wprowadzono szereg przepisów prawnych, którym celem jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji. Jednym z dokumentów jest tzw. ustawa F-gazowa czyli Ustawa z dnia 15 maja 2015 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową SZWO. Czym jest? Wyjaśniamy.

Podział gazów cieplarnianych w ustawie

Ważnym aspektem ustawy F-gazowej jest podział urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane. Obecnie w mocy jest europejskie Rozporządzenie WE 842/2006 z dnia 17 maja 2006 roku w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych. Zgodnie z wspomnianym dokumentem możemy podzielić je pod kątem ilości czynnika zastosowanego w danym urządzeniu.

Jednym z elementów emitujących je są pompy ciepła, które występują w czterech kategoriach: A, B, C i D. Do grupy A należą urządzenia, które zwierają mniej niż 3 kg czynnika chłodniczego w sytuacji, gdy wykonywane są połączenia na układzie chłodniczym w miejscu instalacji. Jeśli mamy do czynienia z urządzeniami „hermetycznie zamkniętymi”, to do grupy A zaliczyć można urządzenia, których zawartość czynnika nie przekracza 6 kg. Z kolei do grupy B zaliczyć można urządzenia, w których zawartość czynnika znajduje się w zakresie od 3 do 30 kg. W przypadku grupy C wartość ta wynosi od 30 do 300 kg, a ostatnia grupa D dotyczy zawartości czynnika powyżej 300 kg.

Ustawa F-gazowa a obowiązek rejestracji

Omawiana ustawa wprowadza obowiązek rejestracji urządzenia zawierającego fluorowane gazy cieplarniane w Centralnym Rejestrze Operatorów. W przypadku urządzeń domowych bądź małych urządzeń komercyjnych operatorem jest osoba fizyczna, będąca jego właścicielem. Natomiast w przypadku urządzeń stosowanych w handlu i przemyśle operator najczęściej jest przedsiębiorstwem. Dodatkowo, osoba ta jest odpowiedzialna za udzielenie pracownikom korzystającym z maszyny instrukcji dotyczących jej funkcjonowania.

Każdy operator jest zobowiązany do dokonania rejestracji urządzenia w CRO. Wystarczy założyć kartę urządzenia, do której osoba uprawniona będzie dokonywała wpisów. Mogą być one umieszczane tam tylko przez certyfikowanego specjalistę, mającego potocznie zwane uprawnienia f-gazowe. Pozostały personel musi uzyskać certyfikat w sytuacji, gdy wykonuje czynności takie jak: kontrola szczelności urządzeń, odzysk czynnika roboczego, instalowanie czy też konserwacje bądź usługi serwisowe. Kartę należy założyć do 15 dni od daty dostarczenia bądź uruchomienia urządzenia.