odszkodowanie Przedsiębiorca
6 marca 2018

Jak uzyskać odszkodowanie za opóźniony lot?

Lot samolotem to zdecydowanie najpopularniejszy sposób podróżowania na dalekich dystansach – jest szybki, bezpieczny i bardzo wygodny. Niestety, nie zawsze podróż mija zgodnie z planem, największą trudnością, jaką możemy napotkać są opóźnienia w lotach, często wielogodzinne. Warto wiedzieć, że za przedłużające się oczekiwanie możemy domagać się od naszego przewoźnika odszkodowania. Jak je uzyskać?

Kiedy możemy ubiegać się o odszkodowanie?

Zgodnie z prawem obowiązującym w krajach Unii Europejskiej o odszkodowanie za opóźniony lot możemy ubiegać się jeśli nasz lot opóźnił się o co najmniej 3 godziny. Dotyczy to lotów:

  • Realizowanych w obrębie UE przez linie lotnicze z UE bądź z krajów spoza UE
  • Realizowanych między krajem spoza UE do kraju w obrębie UE przez linie lotnicze z UE
  • Realizowanych między krajem w obrębie UE do kraju spoza UE przez linie lotnicze z UE lub z kraju spoza UE

Przepisy obowiązujące w Unii są bardzo mocno skodyfikowane i przewidują konkretne wartości odszkodowania, uzależnione od długości przelotu przy co najmniej 3-godzinnym opóźnieniu.

Maksymalna stawka odszkodowania przewidziana przepisami wynosi 600 euro. Oczywiście przepisy tego rodzaju obowiązują nie tylko w krajach UE – wielu przewoźników zagranicznych posiada pewną politykę wewnętrzną w tej materii, wypłacanie odszkodowań jest elementem tworzenia pozytywnego wizerunku firmy.

Jak możemy ubiegać się o odszkodowanie?

Jeśli przewoźnik obsługujący opóźniony lot sam nie wyszedł z propozycją zadośćuczynienia szkodom (np. darmowego przebukowania lotu), możemy złożyć do niego reklamację na piśmie, domagając się odszkodowania. Wielu przewoźników na swoich stronach internetowych udostępnia gotowe formularze, które wystarczy wypełnić i złożyć na odpowiedni adres. Jeśli przewoźnik w ciągu 30 dni od złożenia formularza nie podejmie żadnej decyzji, bądź odmówi wypłacenia odszkodowania, możemy zwrócić się o pomoc do prawników specjalizujących się w prawach pasażera, bądź firm pomagających w otrzymaniu odszkodowania. Jedną z nich jest firma AirCashBack. Jest to rozwiązanie korzystniejsze z ekonomicznego punktu widzenia, niż dochodzenia praw drogą sądową, ponieważ w przypadku nieotrzymania odszkodowania nie musimy uiszczać opłaty za pomoc.

Kiedy nie przysługuje nam prawo do odszkodowania?

Warto pamiętać, że nasze wnioski o odszkodowanie, zgodnie z prawie unijnym, nie zawsze mogą zostać rozpatrzone na naszą korzyść. Stanie się tak np. wtedy kiedy zostaniemy wcześniej poinformowani o możliwych opóźnieniach bądź przewoźnika sam zaproponuje nam pomoc pod postacią np. przebukowania lotu. Nie otrzymamy odszkodowania również w sytuacjach, kiedy opóźnienie lotu było wynikiem czynników zewnętrznych, np. złych warunków pogodowych, strajków pracowniczych lub gwałtownie zmieniającej się w sytuacji politycznych w kraju docelowym