Przedsiębiorca
20 listopada 2018

W jaki sposób osoby słabowidzące i niewidome korzystają z komputera?

Nowoczesna technologia jest bardzo otwarta na korzystanie z niej przez osoby niepełnosprawne, w tym niewidome i słabowidzące. Takie osoby wcale nie muszą czuć w tej kwestii wykluczenia społecznego i z powodzeniem mogą obsługiwać komputery. To zaś pomaga im w nauce, czy w zdobywaniu odpowiednich kompetencji pracowniczych. Pracodawcy powinni pamiętać o tym, że brak zmysłu wzroku, nie powoduje, że dana osoba nie będzie efektywna w wykonywaniu swoich obowiązków. Dowodem na to są tysiące niewidomych i słabowidzących w Polsce!

Programy udźwiękowiająco-powiększające

Osoby słabowidzące uczą się obsługi komputera, dzięki nowoczesnym programom udźwiękowiająco-powiększającym, a osoby, które straciły całkowicie wzrok, bądź urodziły się z taką wadą, opierają swoje umiejętność obsługi nowoczesnej technologii o zmysł słuchu, a także dotyku. Warto bowiem wiedzieć, że dzisiaj najwięksi producenci elektroniki, wypuszczają na rynek coraz to nowsze oprogramowania, wspomagające osoby niepełnosprawne w ich pracy na komputerach. Przykładem mogą być dwa ważne programy – JAWS i Window-Eyes. Drugi z nich pozwala osobie niewidzącej korzystać z technologii w popularnych systemach Windows, co jest możliwe dzięki wykorzystaniu syntezatora mowy, a także monitora brajlowskiego. Tego typu nowoczesny program pozwala na serfowanie po Sieci, otwieranie różnych aplikacji, tworzenie plików i tekstów, wysyłanie e-mailów, czy też na pozostałe czynności, które może wykonywać na komputerach osoba widząca. Program Window-Eyes obsługuje zatem na przykład: Internet Explorer, Mozilla Firefox, pakiety Microsoft Office, Adobe Reader, Visual Studio, Gadu-Gadu, Skype, Windows Messenger itd.

Szkolenia informatyczne dla osób niewidomych/słabowidzących

Obecnie szkoleniami informatycznymi dla osób niewidomych, zajmują się profesjonalne ośrodki, które walczą o wyrównywanie szans społecznych. Ich misja nie jest bezcelowa! Dzisiaj ponad 90% osób niewidomych potrafi korzystać w Polsce z komputerów, a wiele spośród nich wykorzystuje nowoczesną technologię w swojej pracy, a nawet w prowadzeniu własnej działalności. Wbrew stereotypowym opiniom osoby niepełnosprawne mogą żyć w całkowitej niezależności, a w osiąganiu tego pomagają im eksperci z takich firm szkoleniowych, jak np. radomski Tyflokom. Przedsiębiorstwo oferuje zaawansowane kursy komputerowe dla niewidomych i słabowidzących, które pozwalają między innymi na naukę korzystania ze stron internetowych w standardzie WAI, przystosowanym dla osób z dysfunkcją wzroku.