Wycena przedsiębiorstwa Przedsiębiorca
29 stycznia 2019

W jaki sposób wycenia się przedsiębiorstwa?

Każde przedsiębiorstwo ma swoją wymierną wartość, na którą składają się suma wartości dóbr ruchomych i nieruchomości, bilans przychodów i rozchodów, ale też trudniejsze do wycenienia elementy, takie jak zgromadzona wiedza, opracowane technologie czy potencjał tkwiący w każdym z pracowników i w firmie jako zespole osób. Jak realnie wycenić przedsiębiorstwo? Jest na to kilka sposobów.

Czemu służy wycena przedsiębiorstwa?

Przedsiębiorstwa nie tkwią biernie w systemie gospodarczym. Podobnie jak inne dobra mogą zmieniać swoją wartość, rozwijać się, przechodzić z rąk do rąk lub łączyć się z innymi przedsiębiorstwami np. na drodze fuzji. W pewnych okolicznościach konieczna jest wycena przedsiębiorstwa. Kiedy się ją przeprowadza? Odpowiada ekspert z Asuma:

Wycena przedsiębiorstwa jest potrzebna nie tylko przy kupnie i sprzedaży, kiedy nabywca chce wiedzieć, co tak naprawdę otrzymuje i ile to jest warte. Pełna, rzetelna wycena pozwala też właścicielom firmy podejmować lepsze decyzje ważne dla przyszłości firmy. Posunięcia, przy których w grę wchodzą duże pieniądze, warto poprzedzić wyceną choćby po to, żeby zorientować się, jakimi dokładnie zasobami dysponuje firma. To ułatwia racjonalne zarządzanie nimi i pomnażanie majątku przedsiębiorstwa.

Wycena przedsiębiorstwa jest wymagana podczas postępowań podatkowych, likwidacyjnych, upadłościowych oraz układowych. Przedstawiona bankowi pozwala ocenić zdolność kredytową. Jest też niezbędna przed przeprowadzeniem podziału przedsiębiorstwa albo fuzji z innym podmiotem.

Metody wyceniania przedsiębiorstw

Obecnie stosuje się trzy metody wyceniania przedsiębiorstw. W ich obrębie funkcjonują różne modele pracy nad wyceną. Te trzy metody to:

  • metody majątkowe,
  • metody rynkowe,
  • metody dochodowe.

Metody majątkowe polegają na określeniu majątku firmy i jej zobowiązań, a następnie wykonaniu bilansu. Ponadto uwzględnia się w niej wartość dóbr należących do firmy – tak aktywów, jak i pasywów.

Metody rynkowe opierają się na porównywaniu wartości rynkowej firmy z jej konkurencją. Dla rzetelności wyceny istotne jest znalezienie przedsiębiorstw możliwie najbardziej zbliżonych pod względem wielkości, zakresu działania, wartości i potencjału. Porównywanie niewielkiej firmy do krajowego giganta nie pozwoli uzyskać miarodajnej wyceny.

Metody dochodowe służą ocenie tego, jak będą wyglądały finanse firmy w przyszłości. Ta metoda zaczyna dominować, ponieważ pozwala nabywcom zorientować się, czy zakup przedsiębiorstwa się zwróci, w jakim czasie i z jakimi przeszkodami może się to wiązać.

Co ważne, poszczególne metody wyceniania przedsiębiorstw można łączyć. Daje to szerszy obraz wartości firmy i bardziej wiarygodne informacje. Wycenę warto powierzyć wyspecjalizowanemu biuru rachunkowemu.