Pieczątka firmowa Przedsiębiorca
24 lipca 2021

W jakich branżach pieczątka firmowa jest konieczna?

Pieczątka firmowa, jak też imienna, może być nieodłącznym elementem związanym z bezproblemową działalnością przedsiębiorstwa czy pojedynczej osoby. Chociaż nigdzie nie ma przepisów mówiących, że jest ona niezbędna, to niektóre działania urzędowe czy bankowe nie mogłyby się bez niej obejść. Niewątpliwie przyłożenie pieczątki dodaje wiarygodności i powagi dokumentowi. Kiedy jej posiadanie jest konieczne?

Kiedy posiadanie pieczątki jest konieczne?

Mimo że firmowa pieczątka nie jest obowiązkowym wyposażeniem każdego przedsiębiorcy, to jednak wszyscy decydują się na jej wyrobienie. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że jest ona wymagana w przypadku wszystkich dokumentów bankowych, a także w korespondencji z Urzędem Skarbowym. Druki oficjalnych pism mają wyodrębnione miejsce, gdzie można przyłożyć firmową pieczęć. Jako że w pieczątce zawarte są wszystkie dane identyfikacyjne, to dokument staje się przejrzysty. Pisanie ręczne takich informacji, jak nazwa firmy, adres i numery REGON oraz NIP byłoby bardzo kłopotliwe i pewnie generowałoby za każdym razem sporo błędów. Dalszą konsekwencją tego byłoby niepotrzebne zamieszanie i opóźnienia w przepływie dokumentów.

Co zazwyczaj znajduje się na pieczątce?

Pieczątka zawiera treści, które przedstawiają firmę. Jest tam jej nazwa, adres oraz numery identyfikujące. Mogą też znajdować się na niej dane kontaktowe, takie jak numery telefonów czy mail. Jest to wiele cennych informacji, które powinny być przedstawione czytelnie. Firmy produkujące pieczątki na zamówienie, np. PrintShop Kuźnia, zazwyczaj osiągają ten efekt za pomocą odpowiedniego układu liter i wersów oraz poprzez zróżnicowanie czcionki na zaprojektowanym produkcie.

Kto najczęściej korzysta z pieczątki?

Z pieczęci korzystają właściciele przedsiębiorstw oraz inne osoby przez nich upoważnione. Posługują się nimi posiadacze biur rachunkowych, którzy obsługują księgowość firm. Pieczątkę ma każdy, kogo praca polega na zatwierdzaniu informacji i odpowiedzialności za to, co widnieje na dokumencie. Musi wyrobić ją też osoba, która podkreśla swoją autentyczność na pismach danej firmy.

Pieczątki występują też w edukacji. Każda szkoła posiada pieczęć, którą sygnuje świadectwa i dyplomy uczniów oraz studentów. Ciężko byłoby wyobrazić sobie takie dokumenty bez wspomnianych oznaczeń.

Wyrabianie pieczątek to również obowiązek osób uprawiających wolne zawody, na przykład prawników czy rzemieślników. Przede wszystkim jednak trzeba wspomnieć o osobistych pieczęciach w służbie zdrowia, gdzie lekarze takim stemplem potwierdzają to wszystko, co zamieszczone jest w dokumentacji medycznej.