ultradźwiękowe pomiary grubości Przedsiębiorca
16 września 2021

W jakim celu są wykonywane ultradźwiękowe pomiary grubości?

Ultradźwiękowe pomiary grubości to jedna z metod badawczych wykorzystywanych w badaniach nieniszczących. Znajduje ona zastosowanie wszędzie tam, gdzie ważnym wskaźnikiem stanu technicznego badanego obiektu lub urządzenia jest grubość elementów konstrukcyjnych. Dotyczy to w szczególności konstrukcji, które są eksploatowane w warunkach mogących wywoływać ich korozję. Sprawdźmy więc, jak w praktyce są wykonywane ultradźwiękowe pomiary grubości?

Na czym polegają i jak są wykonywane ultradźwiękowe pomiary grubości?

Ultradźwiękowy pomiar grubości pozwala bardzo precyzyjnie określić grubość materiału, poddanego badaniu. Badanie to jest wykonywane przy pomocy grubościomierzy. Przyrządy te wykorzystują podłużne fale ultradźwiękowe. Znając czas przejścia fali przez badany obiekt, następuje wyliczenie jego faktycznej grubości — poza pomiarem grubości umożliwia to także ustalenie stopnia ubytku materiału wywołanego korozją. Ultradźwiękowy pomiar grubości znajduje zastosowanie w badaniu stanu technicznego obiektów przemysłowych m.in. konstrukcjach stalowych, zbiornikach, rurociągach itp.

Przeprowadzaniem tego typu pomiarów zajmują się laboratoria, wyspecjalizowane w wykonywaniu badań nieniszczących. Jednym z nich jest Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Draco z Gdańska, oferujące pełen zakres badań wykorzystujących fale ultradźwiękowe. Dzięki posiadaniu nowoczesnych grubościomierzy, które umożliwiają dokonanie pomiaru, bez konieczności usuwania powłok zabezpieczających i malarskich, badanie grubości jest znacznie szybsze i mniej kosztowne

Jakie są plusy i minusy ultradźwiękowego pomiaru grubości?

Do najważniejszych zalet ultradźwiękowych pomiarów grubości można zaliczyć: stosunkowo krótki czas wykonywania badania oraz natychmiastowy wynik po jego przeprowadzeniu, wysoki stopień skuteczności połączony z uniwersalnością zastosowania oraz precyzyjne wskazanie lokalizacji wykrytych uszkodzeń. Dużym plusem ultradźwiękowych pomiarów grubości jest możliwość diagnostyki obiektów jednostronnie dostępnych.

Niektórzy wskazują na pewne ograniczenia tej metody. Wynikają one przede wszystkim z faktu, że aby móc obsługiwać aparaturę służącą do wykonywania pomiarów, należy mieć wysokie kwalifikacje oraz doświadczenie w wykonywaniu tego rodzaju badań, ale dzięki temu mamy pewność, że pomiary zostaną przeprowadzone profesjonalnie. Poza tym zwraca się uwagę na trudności wykonywania pomiarów, ale dotyczą one wyłącznie niewielkich obiektów, które można jednak zbadać innymi technikami.