maszyny przemysłowe Przedsiębiorca
20 listopada 2020

Właściwe ustawienie maszyn przemysłowych. Zasady postępowania

Relokacja maszyn, robotów i całych linii przemysłowych to skomplikowane przedsięwzięcie, które wymaga nie tylko stworzenia precyzyjnego planu, ale też zorganizowania odpowiednich zasobów technicznych i konieczność zastosowania właściwych zasad BHP. Nie bez powodu więc do realizacji takich projektów angażuje się firmy wyspecjalizowane w relokacji maszyn i linii przemysłowych.

Przenoszenie maszyn – główne zasady, przykład

Mówiąc o tym, jak ważne jest właściwe ustawienie maszyn przemysłowych w kontekście relokacji, nie mamy na myśli wyłącznie dalekiego transportu. Nawet przy relokacji maszyny na terenie jednego zakładu, jednej hali przemysłowej, też musimy trzymać się konkretnych zasad postępowania. Firma, która specjalizuje się w relokacji maszyn, jak Inter-Tech z Łodygowic z województwa śląskiego, swoje działania wykonuje przy pomocy profesjonalnego sprzętu. To na przykład dźwigi samojezdne, suwnice ramowe, platformy i wózki widłowe, poduszki powietrzne, czy rolki transportowe. Dla przykładu mówmy główne zasady relokacji maszyn na rolkach transportowych:

  • przy relokacji na rolkach pochylenie powierzchni nie powinno być większe niż 2%,
  • prędkość przenoszenia obiektu powinna być dopasowana do warunków na terenie relokacji, przy czym zawsze zaleca się, by nie przekraczała 5 m/minutę,
  • trasa relokacji musi być wyczyszczona, by nie było na niej drobnych elementów, które mogłyby zablokować rolki,
  • prace transportowe mogą wykonywać wyłącznie przeszkoleni pracownicy; należy uważać na osoby postronne, trasa relokacji maszyny powinna być wygrodzona,
  • pracownicy biorący udział w relokacji maszyn przemysłowych powinni być zaopatrzeni w odpowiednie środki ochrony osobistej.

Transport na dalsze odległości

Podkreślmy jeszcze raz – wymienione wyżej pozycje to jedynie przykłady głównych zasad przy relokacji maszyn na rolkach transportowych na niewielkich dystansach, najczęściej w obszarze jednej hali produkcyjnej. Przy dalszej relokacji transport na rolkach to jedynie część całego procesu; maszyna może zostać wyprowadzona do miejsca, z którego zostanie przeładowana – na przykład wózkiem o odpowiednich gabarytach, nośności, zasięgu itd. Właściwe ustawienie maszyn przy relokacji zawsze ma znaczenie – na każdym etapie prac związanych z transportem. Podczas transportu drogowego na przykład ważne jest odpowiednie rozmieszczenie i zabezpieczenie maszyny w przyczepie, ale mając na uwadze nie tylko parametry maszyny i przyczepy – trzeba działać tak, by transport odbył się najkrótszą i możliwie prostą (dosłownie i w przenośni) drogą.