Przedstawiciel do kontaktów z urzędami Przedsiębiorca
10 września 2021

Wybierz swojego przedstawiciela do kontaktów z urzędami

Według Ustawy VAT działającej w Polsce ustanowienie przedstawiciela do kontaktów z urzędami i nie tylko jest obowiązkowe dla osób, które nie posiadają siedziby swojej firmy lub posiadają ją poza terytorium państwa członkowskiego. Taki przedstawiciel może zostać również wybrany, jeżeli powyższe wytyczne nie są spełnione. Tak naprawdę każda firma ma do tego prawo. Jak zatem wybrać przedstawiciela do kontaktów z urzędami?

Przedstawicielstwo w świetle prawa

Przedstawicielstwo polegające na reprezentacji konkretnej firmy to jedna z instytucji prawnych. Obowiązki osoby pełniącej rolę przedstawiciela dotyczą dokonywania czynności z zakresu prawa przed osobami trzecimi (np. w urzędzie) w imieniu reprezentowanego. Wykonanie określonych czynności prawnych zostanie stwierdzone tylko wówczas, jeżeli przedstawiciel będzie posiadał pewne kompetencje, czyli tzw. umocowanie. Może ono przysługiwać wybranej osobie na mocy ustawy lub oświadczenia woli wydanego przez osobę reprezentowaną.

Można wyróżnić dwa rodzaje przedstawicielstwa, czyli:

  • przedstawicielstwo ustawowe (przedstawiciel działa na podstawie ustawy albo orzeczenia sądowego; mogą to być rodzice niepełnoletniego dziecka czy kuratorzy),
  • pełnomocnictwo (wystarczy tu oświadczenie woli).

Prokura – co to takiego?

Prokura to pewien rodzaj pełnomocnictwa, które przedsiębiorca udziela wybranemu reprezentantowi. Umocowanie umożliwia wówczas podejmowanie pewnych czynności sądowych i pozasądowych związanych z firmą. Prokura może być nawiązana tylko jeżeli dany przedsiębiorca jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Udziela się jej wyłącznie w formie pisemnej. Prokurentem może być osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych.

Reprezentacja firmy w ramach prokury może być pełniona w odniesieniu do sądów, organów samorządowych i państwowych, czyli m.in. w urzędzie. Pełnomocnik może udzielać i zaciągać kredyty, przyjmować darowizny oraz zawierać umowy, a także pełnić rolę reprezentanta w różnych sprawach firmowych. Takie usługi bardzo często oferują biura rachunkowe. Firma Casus specjalizuje się we wsparciu przedsiębiorców z zakresu regulacji prawnych oraz podatkowych. Pomaga także w prowadzeniu ewidencji podatkowej. To doświadczone biuro rachunkowe w Sosnowcu, które istnieje już od przeszło 15 lat.

Wiele małych, jak i dużych przedsiębiorców potrzebuje zaufanego reprezentanta do kontaktów z urzędami. Należy ich szukać przede wszystkim w polecanych biurach rachunkowych.