Przedsiębiorca
18 października 2017

Jak wybrać dobre biuro rachunkowe

Jeżeli stajemy przed zadaniem wyboru konkretnego biura rachunkowego, któremu chcemy powierzyć prowadzenie księgowości własnej firmy, musimy wziąć pod uwagę kilka bardzo istotnych kwestii. Należą do nich warunki oferowanej współpracy, doświadczenie biura oraz kompetencje pracujących w nim specjalistów, zakres świadczonych usług oraz oczywiście możliwość negocjacji cen. W naszym artykule postaramy się dokładnie opisać wszystkie te punkty.

Podstawowe kryteria wyboru

Na samym początku naszych poszukiwań i wstępnym rozpatrywaniu ofert interesujących nas biur rachunkowych, powinniśmy na pewno sprawdzić czy biuro ma wykupioną obowiązkową polisę odpowiedzialności cywilnej (OC), która w przypadku pomyłki księgowych zajmujących się naszymi rachunkami, pozwala na wyegzekwowanie rekompensaty poniesionych w wyniku błędu strat. Jeżeli wszystko jest w porządku, warto także sprawdzić kompetencje biura rachunkowego. W tym celu musimy się dowiedzieć, czy posiada ono Certyfikat Ministerstwa Finansów RP, który daje mu uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Niemniej istotne jest sprawdzenie kompetencji pojedynczych pracowników biura, z którymi będziemy bezpośrednio współpracować. Przede wszystkim tego czy mają ukończone kierunkowe studia, czy jedynie odbyte kursy oraz tego jak dużym mogą się pochwalić doświadczeniem.

Jak tłumaczy nasz rozmówca, księgowy z Biura Rachunkowego Elita w Bielsku-Białej: W przypadku dużych firm i przedsiębiorstw istotną kwestią jest nie tylko to, jak długo zajmuje się ono obsługą finansową firm, ale przede wszystkim, czy ma ono doświadczenie w prowadzeniu księgowości podmiotów o porównywalnej do naszej wielkości. Warto jest także wiedzieć czy w interesującym nas biurze obowiązuje sztywny cennik usług czy istnieje możliwość negocjacji cen.

Zakres świadczonych usług

Kolejnym czynnikiem, jaki musimy brać pod uwagę wybierając biuro rachunkowe jest zakres świadczonych przez nie usług. Na początku sami oczywiście musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie elementy naszej działalności chcielibyśmy przekazać do wykonywania partnerowi zewnętrznemu. Musimy przy tym brać pod uwagę zarówno nasze obecne potrzeby, jak i spróbować ustalić w jakim kierunku może się rozwinąć firma i czego potencjalnie będziemy mogli oczekiwać od biura rachunkowego w przyszłości.

Prowadzenie księgowości firmy, rozliczanie podatków czy prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów, to oczywiście podstawowe elementy oferowane przez biura rachunkowe. Nie każde jednak biuro będzie także w stanie zaoferować swoim klientom reprezentowanie ich przed Urzędem Skarbowym czy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Podpisując umowę o współpracy warto także wiedzieć o planach biura na przyszłość i o tym czy planuje ono wzbogacać swoją ofertę o nowe elementy.