zawory hydrauliczne Przedsiębiorca
2 lutego 2018

Gdzie wykorzystuje się zawory hydrauliczne?

Zawory, które występują w układach hydraulicznych, mają różne zastosowanie w zależności od ich rodzaju i budowy. Dzielimy je na trzy podstawowe grupy: zawory sterujące kierunkiem przepływu (rozdzielacze hydrauliczne, zawory odcinające), ciśnieniem (zawory przelewowe, redukcyjne, przełączające, regulujące) lub natężeniem przepływu (zawory dławiące, regulatory przepływu, dzielniki strumienia). Co warto wiedzieć o zaworach hydraulicznych i gdzie są one wykorzystywane?

Przelewowe zawory hydrauliczne – charakterystyka

Zawory przelewowe i zawory bezpieczeństwa mają za zadanie ustalać maksymalną wartość ciśnienia dla danej części układu hydraulicznego, natomiast zawory redukcyjne ustalają odpowiednie ciśnienia za zaworem. Bliżej warto się przyjrzeć zaworom przelewowym, które znajdują zastosowanie w układach hydraulicznych, w których priorytetem jest ustalenie maksymalnej wartości ciśnienia w gałęzi układu, który znajduje się przed zaworem. Kiedy ciśnienie wzrasta ponad ustaloną wartość, zawór się otwiera i łączy daną gałąź układu z drugą, w której panuje niższe ciśnienie (przeważnie jest to gałąź, która ma odpływ do zbiornika). Najczęściej olej przepływa przez zawór przelewowy w sposób ciągły, by regulować wartość natężenia przepływu, gdy pojawi się zmiana ciśnienia w gałęzi, która jest przez zawór regulowana. Wbrew pozorom zasada działania takiego zaworu jest prosta. Grzybek, który znajduje się w zaworze, jest dociskany sprężyną do gniazda. Komora sprężyny połączona jest ze zbiornikiem. Kiedy w kanale rośnie siła, grzybek jest wypychany tak długo, aż osiągnięta zostaje równowaga sił. Jedna z odmian zaworu przelewowego to zawór bezpieczeństwa, który jest zawsze zamknięty w podczas normalnej pracy urządzenia. Jego otwarcie następuje tylko wtedy, gdy ciśnienie przekroczy dopuszczalną wartość.

Charakterystyka zaworów redukcyjnych

Zawory redukcyjne służą do ustalania wartości ciśnienia za zaworem. Tłoczek zaworu z jednej strony jest obciążony siłą sprężyny, a z drugiej ciśnieniem, które panuje za zaworem. Kiedy ciśnienie wzrasta, tłoczek zaczyna się przesuwać i dławić dopływ cieczy z pompy. Zawór redukcyjny w silniku hydraulicznym działa poprawnie, kiedy ciśnienie, które panuje przed nim, jest wyższe niż wartość ciśnienia po drugiej stronie zaworu. Zawór redukcyjny musi być odpowiednio wyregulowany, ponieważ jeśli będzie nastawiony niewłaściwie, jego praca może być niestabilna i głośna – mówi nam przedstawiciel firmy Bipromasz z Bydgoszczy.

Na podsumowanie: zawory hydrauliczne, na przykład ciśnieniowe, występują w każdym układzie hydraulicznym, a ich rodzaj i budowa zależy od funkcji, jaką mają spełniać.