Zbiornik z ciekłym amoniakiem Przedsiębiorca
25 stycznia 2021

Wykrywanie nieszczelności instalacji ciekłego amoniaku

Rozprzestrzenienie się trującego gazu jest niezwykle niebezpieczne dla człowieka, między innymi należy uważać na ciekły amoniak, którego wydzielanie się nie zawsze jest łatwe do wykrycia. Gaz ten ma właściwości silnie trujące, więc szybkie ustalenie nieszczelności instalacji może uratować komuś życie. Ma on silny zapach, więc nietrudno go zidentyfikować w zamkniętym pomieszczeniu, problematyczne jest jednak wykrycie amoniaku na wolnym powietrzu.

Zagrożenia spowodowane wyciekiem bądź ulatnianiem się amoniaku

Amoniak ma stosunkowo szerokie zastosowanie w przemyśle. Używany jest między innymi jako składnik nawozów sztucznych czy do otrzymywania tlenku azotu w celu finalnego uzyskania kwasu azotowego. Gaz ten stosowany jest też w produkcji tkanin syntetycznych oraz materiałów wybuchowych. Najbardziej jednak znany jest ze swoich właściwości termodynamicznych, dzięki którym sprawdza się jako czynnik chłodniczy.

Ze względu na trujące działanie tego gazu należy regularnie kontrolować instalacje ciekłego amoniaku. W wyniku wycieku powstaje ryzyko bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Amoniak może nie tylko otruć, ale także wywołać pożar i wybuch. Należy się zabezpieczać przed wszystkimi takimi zagrożeniami – radzi ekspert z EC TEST Systems.

W skrajnych przypadkach wyciek amoniaku spowodować może nawet śmieć. Do typowych dolegliwości po bezpośrednim kontakcie z tym gazem należy:

  • podrażnienie śluzówki oczu, nosa i dróg oddechowych,
  • napad kaszlu,
  • problemy z oddychaniem,
  • skurcze gardła,
  • uczucie porażenia nerwowego i duszenia się.

Skutki awarii instalacji amoniaku zależą od poziomu stężenia par tego gazu w powietrzu i czasu, w którym oddziałuje on na organizm człowieka. A zatem im szybciej wykryta zostanie nieszczelność instalacji, tym większe jest prawdopodobieństwo, że nic się nikomu nie stanie.

Jeśli podczas awarii amoniak będzie miał kontakt z jakąkolwiek substancją, która mogłaby zainicjować zapłon, nastąpić może pożar i wybuch. Dotyczy to jednak wyłącznie pomieszczeń zamkniętych, na wolnym powietrzu nie ma ryzyka wystąpienia wybuchu. Jeśli amoniak ma bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, to może sprawić, że będzie one niezdatne do spożycia.

Kontrola szczelności instalacji

Regularne sprawdzanie szczelności instalacji z ciekłym amoniakiem jest jedną ze standardowych czynności kontrolnych w różnego rodzaju zakładach. Ze względu na to, że przeprowadzenie pomiaru i badania nie zawsze jest łatwe (między innymi z powodu wysokiego umiejscowienia rurociągów z amoniakiem), popularne jest korzystanie z kamery termowizyjnej. Dzięki niej możliwe jest optyczne wykrycie gazu poprzez użycie specjalnego typu kamer termowizyjnych z detektorem chłodzonym. W kamerach termowizyjnych OGI (Optical Gas Imaging) używa się specjalnego układu optycznego z filtrem chłodzonym do temperatury 77K. Ponadto kamera wyposażona jest w oprogramowanie z funkcją wyświetlania obrazów różnicowych. W celu uzyskania najlepszych rezultatów pracy tego typu urządzeń należy pamiętać o ich kalibracji.

Na rynku dostępne są kamery termowizyjne do detekcji gazów, które zostały stworzone w celu wykrywaniu konkretnych rodzajów gazów, na przykład metanu, dwutlenku węgla czy sześciofluorku siarki. Możliwy jest też zakup takiej kamery, której zadaniem jest zidentyfikowanie ulatniania się bądź wycieku amoniaku. Jest to nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu ułatwione jest szybkie wykrycie nieszczelności instalacji i zapobieżenie tragedii.