opony Przedsiębiorca
25 sierpnia 2020

Wyroby gumowe stosowane w przemyśle

Pod pojęciem gumy kryje się olbrzymia grupa materiałów wytwarzanych z kauczuku naturalnego i syntetycznego oraz mieszanek różnych polimerów i wypełniaczy. Sporządzane przez przemysł gumowy mieszanki kauczukowe są półproduktem do dalszego przetwarzania, głównie w procesach wulkanizacji, ale też np. formowania wtryskowego. Możliwości wykorzystania gumy uzależnione są od właściwości konkretnej mieszanki.

Różne zastosowania wyrobów gumowych

Elementy gumowe stosowane są praktycznie we wszystkich dziedzinach życia i w każdej gałęzi gospodarki. Głównym odbiorcą produktów przemysłu gumowego jest motoryzacja (gumowe opony). Naturalne i syntetyczne mieszanki kauczukowe wykorzystuje się na dużą skalę również w produkcji technicznych wyrobów gumowych na potrzeby przemysłu maszynowego (przewody elastyczne, podkłady amortyzujące, izolacje elektryczne, uszczelnienia itd.). Różne rodzaje gumy używane są do produkcji przedmiotów użytku codziennego (np. odzież ochronna) oraz materiałów wykończeniowych dla branży budowlanej (wykładziny dźwiękochłonne, elastyczne nawierzchnie itd.).

Wyroby techniczne z gumy

Jak wspomnieliśmy we wstępie do niniejszego tekstu, poszczególne mieszkanki kauczukowe różnią się między sobą właściwościami, co przekłada się na możliwości wykorzystania wyprodukowanych z nich elementów. Gumy wytwarzane z najpopularniejszych mieszanek bazujących na kauczuku naturalnym (NR) oraz syntetycznym SBR charakteryzują się wysoką wytrzymałością na rozciąganie, elastycznością i rozdziernością, toteż sprawdzają się jako surowiec do produkcji artykułów technicznych ogólnego zastosowania; mogą jednak tracić swoje właściwości w bardziej wymagających warunkach.

Gumowe artykuły techniczne w aplikacjach przemysłowych, które pracują w warunkach innych niż normalne warunki atmosferyczne, wykonuje się z kauczuków specjalnych i specjalistycznych. Kauczuki syntetyczne, takie jak np. NBR, zapewniają trwałość i elastyczność wyrobów eksploatowanych w trudnych warunkach, np. przy bardzo wysokich temperaturach czy w kontakcie z paliwami, olejami i innymi czynnikami chemicznymi – wymienia nasz rozmówca z firmy Bufab.

NBR, czyli kauczuk akrylonitrylo-butadienowy, wytwarzany jest w kilku odmianach, różniących się przede wszystkim zawartością  akrylo-nitrylu. Wszystkie typy NBR wyróżniają się na tle pozostałych kauczuków bardzo dobrą odpornością na oddziaływanie olejów i rozpuszczalników oraz temperatur dochodzących 135oC. Wyroby gumowe z NBR stosowane są w przemyśle do transportu smarów i olejów (węże i przewody techniczne) oraz jako uszczelnienia w urządzeniach i instalacjach pracujących w takim środowisku.